Sex en the City: De statistiek

Komende Stadsleven van 30 september zal Tracy Metz samen met Jeroen Slot, hoofd Bureau Onderzoek en Statistiek Amsterdam, een demografisch verschijnsel bespreken dat grote invloed heeft op de ontwikkeling van de stad: de enorme stijging van het aantal alleenstaanden. In dit blog wat achtergrondinformatie en statistieken.

Door: Sanne van der Beek

CBS rapport Coen van Duijn

44% van alle huishoudens zal in 2060 uit alleenwonenden bestaan

Het rapport van Coen van Duijn voor het Centraal Bureau voor de Statistiek (april 2013) maakt de demografische ontwikkeling kristalhelder. Nederland krijgt er de komende jaren veel alleenwonenden bij. Tot 2025 zal hun aantal groeien van 2,8 naar 3,3 miljoen en in 2060 telt ons land naar verwachting 3,8 miljoen alleenwonenden. Dat betekent dat dan 44 procent van de huishoudens uit één persoon zal bestaan, tegen 37 procent nu.

De oorzaken? Allereerst de vergrijzing:  meer ouderen betekent meer weduwen en weduwnaars. Wel schuift de leeftijd waarop men verweduwd raakt geleidelijk iets op door de stijgende levensverwachting. Een tweede oorzaak kan worden gevonden in het feit dat het gebruikelijk geworden is dat een jongere eerst een tijd alleen woont voor te gaan samenwonen. Verder eindigen meer relaties in een scheiding. Hierdoor zijn er ook steeds meer alleenstaanden onder mensen van jonge en middelbare leeftijd.

Meer alleenstaanden? Andere behoeftes, andere voorzieningen

Een dergelijke invloedrijke demografische ontwikkeling als het toenemende aantal solo’s in de stad heeft natuurlijk z’n invloed. Een eenpersoonshuishouden heeft nu eenmaal andere behoeftes dan een gezin met kleine kinderen, zowel in woning als in voorzieningen.

The Guardian van 31 augustus berichte bijvoorbeeld over de hernieuwde rol van de bibliotheek in het stedelijk landschap:

‘Why are libraries back on the urban agenda? [..]  The rise of single-person households in the city centers – in some European capticals now approaching 50% of the households – means that libraries increasingly act as a meeting place or home from home as they do for migrants, refugees and even tourists “

Het idee van een bibliotheek als woonkamer van de stad, waar men even rustig kan zitten en lekker een kopje koffie kan drinken, kan deelnemen aan een leesgroep of een optreden kan zien is dus o.a. door het hoge aantal singles actueler dan ooit.

6008933660_af8e66e52e_b

Credits: SnippyHolloW

Hoger aantal solo’s leidt tot een duurzame stad

De blog The Atlantic Cities bericht dat het voor alleenstaanden nogal voordelig kan uitvallen om single in the city te zijn. Uit onderzoek van Devajyoti Deka blijkt dat solo mannen en vrouwen minstens 5000 dollar per jaar meer verdienen als ze solo in de stad zijn, dan wanneer ze buiten steden wonen. Maar, een stad kan ook heel wat aan de solo’s verdienen. Volgens het onderzoek van Deka blijkt namelijk dat een hoog percentage solo’s in de stad goed is voor de duurzaamheid:

“If solos continue to grow, even from cross-sectional data it appears that cities will be more sustainable, They are much less likely to live in single-family homes. They’re more likely to live in apartments. They commute shorter distances. They spend less time commuting to work. They use public transit more often.”

Maar, zo benadrukt de onderzoeker, wil een stad aantrekkelijk zijn voor solo’s dan moeten er ook wat investeringen gemaakt worden. De eerste investering betreft de promotie en verbetering van het publiek vervoer – op zichzelf natuurlijk al een stap in de goede duurzame richting. Op de tweede plaats moet er geïnvesteerd worden in huizen en mobiliteit voor ouderen aangezien de ‘solo-bevolking’ uit twee keer zoveel oudere solo’s (boven de 65) dan jongeren bestaat.

Meer lezen? Klik door naar Stadsleven ‘Sex in the City’