Eric Klinenberg: De city-solo, het nieuwe statussymbool

Eric Klinenberg, auteur van het boek Going Solo: The Extraordinary Rise And Surprising Appeal Of Living Alone, beschreef vorig jaar in een artikel in The Guardian de opkomst van de city-solo’s en hoe het alleen wonen tot een sociaal status symbool is geworden.

Door: Sanne van der Beek

Waar van oudsher de samenleving is ingericht op het samenleven met elkaar in gemeenschappen, is deze wil en druk om je leven in te richten op het leven met anderen, de laatste jaren verdwenen. Opmerkelijk? Wellicht, maar Klinenberg noemt enkele factoren die de deze ommekeer kunnen verklaren. Zo kan men het zich nu veroorloven om alleen te wonen door een hogere welvaart en een hoge mate van sociale zekerheid in verzorgingsstaten. Bovendien zorgt de revolutie in communicatie middelen ervoor dat men weliswaar alleen woont, maar geen moment van de dag zich meer eenzaam meer hoeft te voelen: sociaal contact ligt (letterlijk) onder handbereik.

Ook de sociale status van de alleenwonenden is veranderd. De publieke opinie heeft nog altijd de neiging heeft om het solo-zijn enigzins negatief te benaderen en het nog niet volledig te begrijpen:

We aspire to get our own places as young adults, but fret about whether it’s all right to stay that way, even if we enjoy it. We worry about friends and family members who haven’t found the right match, even if they insist that they’re OK on their own. We struggle to support elderly parents and grandparents who find themselves living alone after losing a spouse, but we are puzzled if they tell us they prefer to remain alone.

Maar, zo constateert Klinenberg, een jongere generatie beziet het solo-zijn juist als een statussymbool, een luxe waarnaar je moet streven in deze individualistische samenleving:

 Today, young solitaires actively reframe living alone as a mark of distinction and success. They use it as a way to invest time in their personal and professional growth. Such investments in the self are necessary, they say, because contemporary families are fragile, as are most jobs, and in the end each of us must be able to depend on ourselves.

Of de city-solo uiteindelijk daadwerkelijk zal gaan uitgroeien tot het nieuwe statussymbool is nog even de vraag. Maar, zo benadrukt ook Klinenberg, dàt de opkomst van het grote aantal alleenwonenden z’n invloed zal gaan uitoefenen op de maatschappij, dàt is wel een absolute zekerheid:

Ultimately, it’s too early to say how any particular society will respond to either the problems or the opportunities generated by this extraordinary social transformation. After all, our experiment with living alone is still in its earliest stages, and we are just beginning to understand how it affects our own lives, as well as those of our families, communities and cities.

Lees het hele artikel van Eric Klinenberg hierMeer lezen? Klik door naar Stadsleven ‘Sex in the City’