Bruto Nationaal Geluk: Happy Planet Index

18 Maart 1968 gaf Robert F. Kennedy in zijn jacht naar het presidentschap een gedenkwaardige speech over het Bruto Nationaal Product, de waarde van alle goederen en diensten geproduceerd in een land, die wordt gebruikt om te meten hoe goed landen het doen ten op zichte van elkaar:

The gross national product does not allow for the health of our children, the quality of their education, or the joy of their play. It does not include the beauty of our poetry or the strength of our marriages; the intelligence of our public debate or the integrity of our public officials. It measures neither our wit nor our courage; neither our wisdom nor our learning; neither our compassion nor our devotion to our country; it measures everything, in short, except that which makes life worthwhile.

Het BNP als maat van de welvaart van het land faalt kortom hopeloos. Rijkdom is immers niet het doel van de meeste mensen, geluk en gezondheid daarentegen worden als nastrevenswaardige zaken gezien. Hoe is geluk wel te meten?

Door: Sanne van der Beek

Happy Planet Index 2013

Happy Planet Index 2013

Happy Planet Index

De New Economics Foundation heeft een Happy Planet Index gegenereerd als alternatieve maatstaf voor nationale welvaart. De Happy Planet Index toont hoe gelukkig inwoners van diverse landen zijn.  De berekening gaat uit van verschillende factoren, waaronder de ecologische voetafdruk, die uitdrukt hoeveel middelen zoals brandstoffen gemiddeld door de inwoner van een land worden verbruikt. Een sterk vereenvoudigde conceptuele versie van de gebruikte formule luidt:

HPI = (voldoening in het leven x levensverwachting) / ecologische voetafdruk

Met stip op 1 staat Costa Rica, een land dat bekend staat om haar inhaalslag op alfabetisme, haar groene politiek en sterke sociale banden. Nederland staat op plaats 67, een lage plek die niet zozeer ligt aan levensvreugde en – verwachting, maar vooral aan onze hoge ecologische voetafdruk. Botswana bungelt helemaal onderaan de 151 landen die opgenomen zijn in het onderzoek.

Meer lezen?