Design voor geluk – Pieter Desmet

Bij Stadsleven ‘The Happy City’ praten we over geluk in de stad. Een welvarende stad blijkt iets anders te zijn dan een gelukkige stad. Onze materiële rijkdom is groter dan ooit. Toch zijn we niet gelukkiger dan voorheen. Waarom is dat zo?

Happiness gap

Hoogleraar ‘Design for Experience’ en oprichter van het Delft Institute of Positive Design, Pieter Desmet, stelt een happiness gap vast: we ontwerpen meer producten, maar deze maken ons niet gelukkiger. Pieter Desmet stelt dat dit komt doordat het ontwerp van de meeste producten is gericht op het wegnemen of oplossen van negatieve emoties of angsten: de wekker neemt je angst weg dat je te laat komt op je werk, en je statusangst kun je oplossen door een duur italiaans pak te kopen. Logisch dus dat je vaatwasser of auto je niet heel gelukkig maken.

Positief design

Design voor geluk op lange termijn is kortom iets anders dan ontwerpen voor emoties. In design voor geluk moet je je niet zozeer richten op omstandigheden, want daar worden mensen niet zozeer ongelukkig van. Hoe men met een situatie omgaat, daar zit de kern van geluk. En daarom gaat het bij ontwerpen voor geluk vooral om het aanzetten van mensen tot een positieve aanpak van een situatie met bijvoorbeeld het gebruik maken van hun talenten en het koppelen aan een groter doel buiten henzelf, factoren die bewezen hebben mensen gelukkiger te maken.

Meer lezen?