De Groene Marathon uit de winterslaap: Column Jacques Vink & Piet Vollaard

Stadsleven ‘Natuur(lijk) de stad’ onderzoekt of er werkelijk een strakke scheiding tussen de stad en natuur is, of dat natuur een steeds meer vanzelfsprekende plek in de stad inneemt. In deze column schrijven Jacques Vink en Piet Vollaard, initiatiefnemers van de Groene Marathon en het project 7Seasons, over wat er allemaal bij komt kijken om een permanent recreatieve natuurroute van meer van 40 kilometer in Rotterdam te creëren.

De Groene Marathon van Rotterdam is een meer dan 42 km lange recreatieve stadsnatuurroute die de mooiste stukken groen van de stad met elkaar verbindt. Door de slechte stukken van de marathon te verbeteren krijgt Rotterdam niet alleen een gezondere stadsnatuur, maar krijgt de Rotterdammer ook meer mogelijkheden om dichtbij huis te recreëren.

De Groene Marathon was een van de Stadsinitiatieven van 2013. Het Stadsinitiatief Rotterdam is een pot van 3 miljoen, die in drie tranches via bewonersverkiezingen aan het winnende bewonersinitiatief wordt toegekend. Met een derde plaats en bijna 7000 stemmen kregen we helaas geen geld om voor het beteren van de route te realiseren. De winnaar takes-it-all en de Rotterdammer kon op de tijdelijke Schaatsbaan in Kralingen deze winter zijn rondjes schaatsen.

Route De Groene Marathon

Route De Groene Marathon

To-do-lijst

Nu is het lente, de schaatsbaan is dicht en de natuur komt uit zijn winterslaap. Reden om er weer eens op uit te trekken en hard te gaan lopen langs het Noorderkanaal via de Rotte naar het Noordplein. Niet alleen de natuur ontluikt, ook blijkt de Groene Marathon met kleine maar hoopgevende initiatieven te zijn versterkt.

Met name het deel langs de Rotte vanaf de A20 richting centrum is zo’n armoedig stukje Rotterdam waarvan wij als initiatiefnemers van de Groene Marathon vinden dat het dringend verbetering behoeft. Vooral bij de bocht bij Crooswijk, met zijn kale oevers met drijfvuil, kan veel verbeterd worden. De ronddrijvende plasticzakken zijn weliswaar handig voor meerkoeten en fuuten die er hun nesten van bouwen maar verder onaantrekkelijk voor watervogels die wel een enigszins groene omgeving nodig hebben. Ook voor de recreërende kanovarende Rotterdammer is het niet de the-place-to-be.

Hoopgevende tekens

Joggend langs het Noorderkanaal en de Rotte zijn er gelukkig toch tekenen van verbetering te bespeuren. Zo zijn er langs het Noorderkanaal vorige zomer op regelmatige afstanden insectenhotels geplaatst. In opdracht van deelgemeente Noord is er in samenwerking met Bij-o-logisch huisvesting voor wilde bijen aan bomen en palen gekomen. Volgens de simpele stelregel in de natuur ‘eten en gegeten worden’ is het groen langs deze route verrijkt. Bloemenrijke wilde bermen voorzien in voedsel voor onder andere wilde bijen en dagvlinders. Insecten die op hun beurt weer voedsel zijn voor (zang)vogels en vleermuizen.

De Groene Marathon - Stadskanoroute in een schone Rotte

De Groene Marathon – Stadskanoroute in een schone Rotte

Lokaal bestuur = goed voor natuur?

Deelgemeente Rotterdam-Noord is, zoals alle andere deelgemeenten, per 19 maart dit jaar opgeheven. Jammer, want niet alleen de bijenroute is mogelijk geworden door een locaal stadsbestuur met feeling voor de buurt, ook de onlangs geplaatste drijvende eco-oevermatten langs de Rotte bij het Noordplein blijken er door de deelgemeente te zijn gekomen. Eindelijk vergroening langs de naamdrager van Rotterdam. Hoewel een kleine ingreep kan het de start zijn van een groener en aantrekkelijkere Rotte. Hoe zou het dit komende jaar gaan met een gecentraliseerd gemeentelijk beleid? Hopelijk is dan niet afgelopen met dergelijke kleinschalige maar belangrijke projecten. We zullen het gaan zien. De eerste km gaat de goede kant op, nog 41km te gaan.

Meer lezen?

Kijk op de website van de Groene Marathon voor een overzicht van alle plannen en klik door naar ons dossier ‘Natuur(lijk) de stad’ voor meer blogs over dit onderwerp.