Een kuifeend op je stoepje: Essay Tracy Metz De Groene Amsterdammer

Tracy Metz schreef in de Groene Amsterdammer van 20 maart 2014 een essay over onze hernieuwde omgang met natuur die de grens tussen stedelijkheid en natuurlijkheid overstijgt: “Voor veel dieren lijkt het platteland nog het meest op een ongezond bedrijventerrein. Hun favoriete habitat is inmiddels de grote stad. En ook stedelingen hebben in deze tijd van nieuwe natuurnuchterheid hun verwachtingen bijgesteld: een visarend en ruige bergen zijn prachtig, een Vlaamse gaai in een tuin of langs een fietspad is dat net zo goed.”

Het hele essay is hier te lezen: Tracy Metz – Een kuifeend op je stoepje. Groene Amsterdammer 20-03-2014