De digitale stedeling – Essay Tracy Metz Groene Amsterdammer

Het leven in de stad is ingrijpend veranderd nu we allemaal digitaal met elkaar zijn verbonden. Dankzij het web, Facebook en Twitter kunnen we weetjes over de buurt delen, elkaars auto huren, actie voeren, een oppas vinden, allemaal zonder elkaar persoonlijk te kennen. In de digitale wereld zijn we vertrouwde vreemden voor elkaar.

Fiets social media

 

Voor Stadsleven ‘De interactieve stad’ schreef Tracy Metz een essay in de Groene Amsterdammer van 21 februari 2013 over de digitale stedeling. Lees het hele essay hier: Tracy Metz – Digitale stedeling – Groene Amsterdammer – 21_feb_2013