Innovatieve ontwerpoplossingen als remedie voor leegstand?

Leegstand is een probleem waar ook designers een belangrijke rol in kunnen spelen. Master Vacant NL wil ontwerptalent stimuleren om tot concrete en inspirerende oplossingen te komen voor tijdelijk leegstaande locaties. Henriette Waal, Sjoerd ter Borg en Christiaan Bakker komen hun afstudeerprojecten presenteren tijdens Stadsleven op Kantor ‘Leeg is het nieuwe vol’ zaterdag 15 november. Hier alvast een voorproefje van hun bijzondere perspectieven op leegstand:

Door: Judith de Bie

Installatie Vacant NL

Installatie Vacant NL

Tijdens de architectuur biënnale van Venetië in 2010 toonden Erik en Ronald Rietveld van RAAAF [Rietveld Architecture-Art-Affordances] met het ontwerp Vacant NL, een letterlijke blauwdruk van de leegstand in Nederland, hoe groot het leegstandprobleem is en tevens de kansen voor creatief ondernemerschap. Deze enorme potentie zit hem volgens hun met name in de onconventionele ingrepen die meer gericht zijn op de korte termijn. Om deze redenen hebben ze de masteropleiding Vacant NL in leven geroepen:

“Hoe kunnen ontwerpinterventies condities voor tijdelijk hergebruik scheppen? Kenmerkend voor deze master is de focus op het experimenteren met en het testen van concrete ontwerpen in de praktijk.”

Leegstand safari – Henriette Waal

Het doel van het afstudeerproject van Henriette Waal de ‘Leegstandsafari’ is meer mensen te betrekken bij leegstand. Henriette ontwikkelde deze ‘Leefstandsafari’ in het leegstaande ‘Oud Tower’ in Den Haag. De leegstaande toren huisvest een energiecentrale die warmte levert voor de omliggende gebruikers. De zeven naaste buren nam Henriette mee op ‘Leegstandsafari’ om ze bewust te maken van hun gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het markante gebouw.

Oud Tower in Den Haag

Oud Tower in Den Haag

De Uitgeverij van Leegstand – Sjoerd ter Borg

Politicoloog Sjoerd ter Borg richtte ‘De Uitgeverij van Leegstand’ op. Hij nodigt schrijvers uit om het pand tijdelijk in beheer te nemen en nieuwe verhalen te schrijven over een nieuwe droom voor de leegstaande ruimte. Deze verbeeldingen worden vervolgens gepubliceerd en zijn daarmee een belangrijke eerste stap naar een nieuwe toekomst. Een haalbare oplossing, want veel eigenaren geven de sleutels wel af als er slechts een nieuwe beheerder komt.

De Uitgeverij van Leegstand

De Uitgeverij van Leegstand

Blikopeners en Uitsluiters – Christiaan Bakker

De ontwerpoplossing van Christiaan Bakker gaat over de entree van een gebouw. De ingang is namelijk het visitekaartje voor wat binnen gebeurt en het begin van een bezoek aan een pand. Hij heeft nieuwe openingen ontworpen door ingangen te accentueren, te beperken of juist af te sluiten. Hij doet dit op vier manieren: de blikopeners, de uitsluiters, de begrenzers en de verbinders. Niet alle opties zijn ook echt een ingang, soms biedt hij slechts een blik naar binnen.

Blikopener

Blikopener

Meer lezen?

Kom zaterdag 15 november van 16.30-17.30 uur naar Stadsleven ‘Leeg is het nieuwe vol’ op Kantor en klik door naar ons dossier ‘Leeg is het nieuwe vol’ voor meer artikelen over dit onderwerp.