Digitale productie stelt de stad urgente vragen – Judith Lekkerkerker

Judith Lekkerkerker, hoofdredacteur van RUIMTEVOLK, schreef voor Stadsleven ‘Made Here‘ een blog over de invloed van digitale productie op de stad. Als onderzoeker van een kennis- en inspiratieplatform voor stedelijke en regionale ontwikkeling schreef ze samen met een aantal andere partijen een manifest over deze derde industriële revolutie en de gevolgen op onze leefomgeving.  Door: Judith Lekkerkerker

Implicaties van derde industriële revolutie voor ruimtelijke planning

In de wereld waarin ik verkeer, de wereld van de ruimtelijke ordening, hebben we weer zin in de toekomst. Heel geleidelijk klimmen we in Nederland uit een periode van crisisdenken, met de blik op het hier en nu en aandacht voor de aanpak van actuele problemen. Van verschillende kanten wordt initiatief genomen om weer eens goed te kijken naar de grotere trends en wat die kunnen betekenen voor de ontwikkeling van onze buurten, steden, regio’s en ons land. In de toekomst gloort hoop, vooral dankzij de enorme snelheid van opeenvolgende technologische innovaties. Alternatieve manieren van energie opwekken worden steeds efficiënter en goedkoper, robots nemen het werk over van mensen en met 3D-printtechnieken worden nu ook gebouwen en bruggen geprint. Maar die enorme dynamiek van innovaties stelt ook urgente vragen. Er zijn mensen die deze dynamiek typeren als de derde industriële revolutie. De technologische innovatie van nu zal een enorme omwenteling betekenen in onze manier van leven. Wij zijn ervan overtuigd dat het ook een enorme omwenteling zal betekenen in de manier waarop we met onze leefomgeving omgaan net zoals de overgang van de eerste naar de tweede industriële revolutie enorme betekenis heeft gehad in de ontwikkeling van onze ruimte en onze steden. Landbouw werd gemechaniseerd en steden groeiden met enorme snelheid. Productie werd massaproductie en verdween naar de randen van onze steden en later naar het buitenland. Innovatie in transport zorgde voor een explosie van logistieke ketens, een groeiend wegennetwerk, spoorverbindingen, luchthavens. In de stad werd ruimte gemaakt voor de toenemende bevolking, de groeiende diensteneconomie en voor de consument. Je kunt gerust stellen dat de tweede industriële revolutie in grote mate verantwoordelijk is voor de ruimtelijke inrichting van ons land zoals we die nu kennen.

 

Kansen voor de PrintCity

Met het idee dat de huidige derde industriële revolutie net zo’n grote impact zal hebben en dat veranderingen in een veel korter tijdsbestek zullen plaatsvinden – gezien de snelheid van technologische innovatie – vonden we het tijd om hier met RUIMTEVOLK eens breed aandacht aan te besteden. Helemaal omdat dat een mooie bijdrage zou kunnen leveren aan het Jaar van de Ruimte, een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu om een breed inhoudelijk debat te voeren over toekomstgerichte ruimtelijke inrichting van ons land. Samen met DUS Architects pakten we digitale productie (3D-printen) op als startpunt van een verkenning naar wat de derde industriële revolutie kan betekenen voor onze leefomgeving. We organiseerden een denktank-sessie met denkers vanuit verschillende disciplines. Van filosoof tot medicus, van 3D-print-ondernemers tot gebiedsontwikkelaar, van planoloog tot trendwatcher, van architect tot onderwijsexpert. En we schreven een manifest. Met dit manifest verkennen we de wereld achter digitale productie en vragen we aandacht voor zaken die indirect gevolg zijn van de opkomst daarvan. Zoals vraagstukken over verantwoordelijkheid, sociale vraagstukken en de vraag welke regie er nodig is en wie die uitoefent in een stad die dankzij razendsnelle ruimtelijke productie zo snel van gedaante kan veranderen. Maar bovenal vragen we met dit manifest aandacht en ruimte voor de kansen van de PrintCity, want die zijn er zeker.

 

Meer lezen?

Lees hier het hele artikel ‘De derde industriële revolutie stelt de stad urgente vragen’ op de website van RUIMTEVOLK. Kom maandag 1 december naar Stadsleven ‘Made here’, waar Judith Lekkerkerker te gast is en klik door naar ons dossier ‘Made here’ voor meer artikelen over dit onderwerp.