Leesvoer over ´De oneerlijke stad´

De huidige stad blijkt gebouwd op verschillen. In Stadsleven ‘De oneerlijke stad’ onderzoeken we waar de oneerlijkheden van deze tijd zitten. De onderzoeksrapporten ‘Verschil in Nederland’ (2014), ‘Hoe ongelijk is Nederland?’ (2014) en ‘De Staat van de Stad’ (2015) geven weer hoe oneerlijk Nederland tegenwoordig is: waar zitten de pijnpunten?

Verschil in Nederland

Het Sociaal Cultureel Planbureau ging na hoe het anno 2014 feitelijk zit met verschillen tussen verschillende bevolkingsgroepen in Nederland. Is het waar dat sommige verschillen verscherpen? Nemen de kansen van bepaalde sociale groepen af? Welke tegenstellingen denken Nederlanders zelf te zien en waar plaatst men zichzelf op de maatschappelijke ladder? In dit onderzoek hebben ze verband proberen te leggen tussen de vele aspecten van het leven, zowel economisch als sociaal, politiek en cultureel.

Verschil in Nederland

Verschil in Nederland

Zo blijkt de trend die Piketty over ongelijkheid in de samenleving ontwaarde, in Nederland niet echt op te gaan. Er is geen sprake van een klassenmaatschappij, alleen een ‘zachte’ tweedeling. Gezondheid en aantrekkelijkheid bepalen in hoge mate de kans op werk en vrienden. Ook ontstaat er een steeds grotere polarisatie op de arbeidsmarkt. Nog meer interesse in sociaal-culturele statistieken? Klik dan hier om het rapport te lezen.

Hoe ongelijk is Nederland?

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) schreef vorig jaar ook een rapport over ongelijkheid.  Het rapport gaat in op vragen als hoeveel (on)gelijkheid is goed voor een land? Wat is echte gelijkheid exact? Hierbij wordt niet alleen de ontwikkeling van inkomensverschillen, beloningsverschillen en vermogensverschillen in ons land beschreven, maar wordt ook een mondiale context meegenomen.  Zo blijkt dat inkomensverschillen tussen landen kleiner worden, terwijl de inkomensverschillen binnen de meeste landen in de wereld juist toenemen.

WRR: Hoe ongelijk is Nederland?

WRR: Hoe ongelijk is Nederland?

Nederland blijkt in Europa een middenmoter te zijn: zeker niet zo ongelijk als het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten maar minder gelijk dan landen die Nederlanders vaak als vergelijkbaar zien, zoals Denemarken, Duitsland en België. Als er  gekeken wordt naar het gemiddelde van de bovenste 10 procent tegenover het gemiddelde van de onderste 10 procent van de inkomensverdeling, een vaak gebruikte standaard, dan zijn andere ontwikkelingen te zien in Nederland. Sinds het einde van de jaren negentig is de kloof tussen de hoogste en de laagste inkomensgroepen aanzienlijk gegroeid. De afgelopen twintig jaar vinden bijvoorbeeld veel meer Nederlanders (65%) dat de inkomensverschillen te groot zijn en kleiner moeten om zo meer eerlijkheid te creëren. Lees het rapport in zijn geheel hier.

De Staat van de Stad (Amsterdam)

Afgelopen maand is de achtste ‘Staat van de Stad’ gepubliceerd door O+S Amsterdam. Dit rapport geeft een overzicht van de situatie in de stad rond de leefsituatie en activiteiten van Amsterdammers. Een steeds groter gedeelte van de Amsterdammers verdient bijvoorbeeld goed, terwijl voor middeninkomens steeds minder plaats is. Het aantal mensen met lage inkomens bleef echter stabiel, iets dat ook uit het rapport van het SCP bleek. De ongelijkheid in zowel inkomens als vermogens is in Amsterdam groter dan in de rest van Nederland, zo blijkt uit de meest recente cijfers van Bureau Onderzoek en Statistiek.

De staat van de stad

De staat van de stad

Ook heeft Amsterdam zich de afgelopen 25 jaar goed ontwikkeld. De totale populatie is gegroeid en daardoor trok de economische ontwikkeling van de stad ook aan. De crisis heeft zich wel laten voelen, vooral in de arbeidsmarkt. Toch is herstel al weer duidelijk zichtbaar. Amsterdam lijkt qua herstel zelfs een voorloper te zijn ten opzichte van de rest van Nederland, vooral op het gebied van werkloosheid en het aandeel minima. Toch blijkt dat het verschil in leefsituatie tussen de gebieden binnen en buiten de ring A10 snel toeneemt, waardoor de ongelijkheid in Amsterdam zelf dus in principe groter wordt. Lees het hele rapport hier.

Meer lezen?

Klik door naar ons dossier Stadsleven ‘De oneerlijke stad’ voor meer blogs en columns over dit onderwerp