Knowledge Mile als stadslaboratorium – Interview Matthijs ten Berge

Waar zijn de grote verhalen, de plannen op stadsniveau en de visionairs gebleven? Op maandag 26 oktober bediscussiëren we in Stadsleven ‘Make no small plans’ topdown, bottom-up en in between stadsplannen maken. Anouk Schouten, stagiair bij Stadsleven, interviewde Matthijs ten Berge, mede-initiatiefnemer van de Knowledge Mile, over hoe stadslaboratoria als de Knowledge Mile een alternatief kunnen vormen.

De Wibautstraat: van lelijkste naar slimste straat

Grauw, grijs en lelijk. Dat is het imago van de Wibaut- en Weesperstraat. Maar niet voor lang meer. Er gebeurt heel veel in de gebouwen langs deze straat én dat wordt nu zichtbaar gemaakt. Niet alleen diverse hogescholen als de Hogeschool van Amsterdam en de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten zijn in deze straat gevestigd, maar ook grote bedrijven en veel lokale initiatieven. Denk aan The Student Hotel, Casa400, Volkshotel, designstudio Thonik en het hippe café REIN.

Geïnspireerd door deze enorme diversiteit aan gebruikers, kennis en expertise is de Knowledge Mile opgezet met de ambitie om van de Wibaut- en Weesperstraat de slimste straat van Nederland te maken. De Knowledge Mile is een samenwerkingsverband tussen al deze kennisinstellingen, bedrijven, organisaties en bewoners. Volgens Matthijs ten Berge, directeur van Amsterdam Creative Industries Network én bedenker en mede-initiatiefnemer van de Knowledge Mile, was het bijna een no-brainer om deze verschillende instellingen en bedrijven bij elkaar te brengen:

’Laten we zichtbaar maken wat er in die gebouwen gebeurt en laten we proberen om, voor zover het nog niet gebeurt, een focus leggen op de buren, op directe gemeenschap op de straat en om op zoek te gaan naar de vraagstukken die hier liggen, nieuwe kennis te ontwikkelen en daarvan te leren.’

IMG_0383

Instant crowdfund event: Knowledge Mile Boiling

De Knowledge Mile als stadslab

De Knowledge Mile functioneert dus als een intermediair die ervoor zorgt dat partijen op de Knowledge Mile, een gebied dat loopt van het Amstelplein over de Wibaut- en Weesperstraat tot aan de Nieuwmarkt, elkaar leren kennen en leren waar elkaars expertise en kennis zit, om zo makkelijker samen te kunnen werken. Hiermee wordt de daarmee gepaarde kennis, creativiteit en technologie verbonden.

Maar de Knowledge Mile doet meer. Om de samenwerking vorm te geven heeft Amsterdam Creative Industries Network labs opgezet waar studenten, docenten, onderzoekers en externe partners samen komen om aan de stedelijke problematiek te werken. In deze –  tot nu toe -negen gerealiseerde labs, die zich her en der in de straat bevinden, houden ze zich bezig met het duiden van problemen en het testen en tonen van resultaten. Er wordt gewerkt aan stedelijke vraagstukken als de overlast van enorme hoeveelheden geparkeerde fietsen en de luchtkwaliteit van de straat.

Het Medialab is hier een voorbeeld van, met Cisco, een Internationaal IT bedrijf,  als ‘lab Industry Leader’. Hier worden actuele vraagstukken uit de creatieve industrie opgepakt, wat resulteert in werkende prototypes van innovatieve mediatoepassingen. Deze kunnen op den duur uitgewerkt worden tot volwaardige producten of diensten. Met deze negen gespecialiseerde labs in dit unieke gebied, fungeert de Knowledge Mile als stadslaboratorium voor grootschaligere vraagstukken. Ten Berge vertelt:

‘Het zijn vraagstukken die zich hier afspelen, zoals luchtkwaliteit, drukte in de stad, of nog praktischer, fietsen en scooters op fietspaden. Dat zijn problemen die op de Knowledge Mile een probleem zijn, maar in bijna alle gevallen ook elders in de Amsterdam spelen. Wanneer ideeën, oplossingen en concepten hier getest vandaan komen, wil je natuurlijk dat deze oplossingen opschalen naar de stad, Nederland of zelfs naar Europa.’

Gedeelte van de 'Knowledge Mile'

Gedeelte van de ‘Knowledge Mile’

Een alternatief voor stadsplanning

Voor nu is het belangrijk dat het bij de Knowledge Mile niet bij losse experimenten blijft, maar echt slagkracht heeft naar de toekomst. Daarom is de organisatie bezig met het bouwen van een soort ecosysteem. Door te functioneren als een ecosysteem waarin partijen met elkaars kennis en kunde bekend zijn, kunnen ze zich snel verenigingen in een samenwerking en als testgrond dienen voor urgente stedelijke problematiek. Dit kan een waardevolle toevoeging vormen op de bestaande stedelijke planning. Ten Berge:

‘Er ligt al heel veel op die straat: problemen, bedrijven, organisaties en heel veel kennis. Wij helpen partijen en mensen om elkaar te vinden en bestaande capaciteit bij elkaar te brengen. Het gebied zal namelijk steeds drukker worden, studenten zullen blijven komen en de vraagstukken en problemen die daarmee gepaard gaan ook.’

De Knowledge Mile toont zich hiermee als een alternatief voor eenzijdige top-down planning of bottom-up initiatieven zonder slagkracht of een duurzame toekomst.

Meer lezen?