Ontwerpen en wegwezen – Essay Tracy Metz

Tracy Metz schreef in De Groene Amsterdammer van 15 oktober 2015 een essay over het thema “Make no small plans“. Het planmatig inrichten van Nederland is sinds de crisis volledig door elkaar geschud. Niet ‘masterplan’ maar ‘buurtinitiatief’ is nu het toverwoord. Maar is dat niet te vrijblijvend?

‘De burger is in het gat gesprongen dat overheid en markt door de crisis hebben laten vallen (de barsten waren er al eerder). Er is een hele generatie ‘stadmakers’ opgestaan, die met veel passie en inzet hun eigen omgeving onder handen zijn gaan nemen. Een moestuin voor de buurt op een lege kavel, een nieuwe bestemming voor een leegstaand gebouw, een nieuwe werklocatie op een verlaten scheepswerf zoals de Ceuvel in Amsterdam-Noord.’

Het hele essay is hier te lezen Tracy Metz – Make no small plans – Essay De Groene Amsterdammer 15 oktober 2015