Organisch ontwikkelen voor een toekomstbestendig Marineterrein – Column Liesbeth Jansen

De stad als het nieuwe Silicon Valley, hét ideale leefmilieu voor startups. In Stadsleven ‘Startup City’ kijken we naar de kansen voor en invloed van startups op de stad. Liesbeth Jansen, projectdirecteur Marineterrein Amsterdam, schrijft over hoe zij het Marineterrein dat veel startups huisvest toekomstbestendig wil maken.

Organische ontwikkeling voor toekomstbestendigheid

Het Marineterrein is natuurlijk een superplek in Amsterdam. Vrije ruimte op een toplocatie! Daardoor is de druk op het terrein enorm. Iedereen heeft fantastische plannen en een onvermijdelijke noodzaak om die zo snel mogelijk te realiseren. Het mooie is dat de eigenaar – het Rijk – en de gemeente Amsterdam hebben besloten éérst samenhang en richting te ontwikkelen en pas daarna gebouwen. Organisch noemen ze dat, wij spreken liever van dynamisch. We weten heel goed wat we willen bereiken: een stadskwartier dat toekomstbestendig is. Dat wil zeggen dat het gebied blijvend kan anticiperen op de steeds frequentere verandering in eisen aan ruimte en gebruik en dat het een bijdrage levert aan een duurzame omgeving.

24146022414_28884212d5_k

Credits: Screenpunk

Verbinden met stedelijke thema´s

Water, innovatie en het leggen van verbindingen zijn de centrale thema’s die door Rijk en stad zijn meegegeven. Op het Marineterrein Amsterdam initiëren en stimuleren we een groot aantal activiteiten waarin deze thema’s op een concrete manier samen komen. Zoals het huisvesten van jonge bedrijven die verbonden zijn met de thema’s, het opzetten van een makerspace en een Maker Festival, sportroutes die samen sporten bevorderen, het maken van een tijdelijke brug, een digitaal fietspad, enzovoorts. Al die projecten hebben een concreet doel en een relatief korte doorlooptijd. De projecten worden altijd uitgevoerd door samenwerkingsverbanden tussen onze huurders, opdrachtgevers en externe bedrijven en organisaties.

Samenwerking tussen startups, bedrijven en eigenaar

Het mes snijdt zo aan drie kanten. De jonge bedrijven op het terrein werken samen met andere bedrijven, overheden en instellingen aan zichtbare resultaten. Voor start-ups is zichtbaarheid van hun werk één van de kritische succesfactoren. Grote bedrijven als Philips en Alliander krijgen toegang tot een testbed op een ideale locatie. Er is ruimte voor experimenten, er zijn volop energieke jonge bedrijven en Amsterdam is internationaal een gewilde plek om te werken. Voor de eigenaar is dit een manier om de toekomst van het terrein te borgen. De richting en de waarden die nu worden opgebouwd kunnen als voorwaarden worden meegegeven bij de uiteindelijk overdracht van het gebied aan de nieuwe eigenaren.

Deze methode – stap voor stap, samen aan concrete, haalbare doelen werken is afgekeken bij de creatieve industrie. ‘ Agile’ is een werkmethode die steeds vaker wordt toegepast bij complexe projecten waarbij de eindsituatie eigenlijk onvoorspelbaar is, zoals bijvoorbeeld grote softwareprojecten. Als we mogen nadenken over hoe de stad van de toekomst eruit ziet is het ondoenlijk te voorspellen wat we straks aan ruimte en functies nodig hebben. Wat we wél weten is dat we het samen moeten doen, dat we voor elkaar en de wereld moeten zorgen en dat flexibiliteit een voorwaarde is die een stad toekomstbestendig maakt.

Meer lezen?

Lees meer artikelen over dit onderwerp in ons dossier Startup city