Ogen op straat – Essay Tracy Metz

Als je het hebt over de stad, dan ontkom je niet aan Jane Jacobs. Deze stadsactiviste is dit jaar 100 jaar geleden geboren, maar haar gedachten over de stedelijke publieke ruimte zijn nog springlevend. Hoe maken we tegenwoordig ons buurtgevoel met de middelen van deze tijd? Tracy Metz schreef voor De Groene Amsterdammer van 17 maart een essay.

Met haar boeken en artikelen, en haar verzet tegen de grootse plannen van Robert Moses, zette Jacobs de buurt als een levend organisme en het fundament van de stad op de stedelijke agenda. Hoe zien we haar ideeën over buurtgevoel tegenwoordig? Tracy Metz kijkt naar het hedendaagse buurtgevoel en het opkomende fenomeen buurtwachten. 

Er is een natuurlijke stimulans voor buurtwachten om iets te vinden of om iemand te betrappen, want daarmee bewijzen ze hun nut en noodzaak. Bewoners van middenklasse- en Vinexwijken vinden eerder dingen verdacht dan mensen in wijken met een lagere status, ontdekte Vasco Lub. ‘Als de wijk nogal homogeen van samenstelling is, dan wijken anderen eerder af – en zijn daarmee ook verdacht.’ Zo had Jane Jacobs haar ode aan ‘ogen op straat’ zeker niet bedoeld.

Lees de volledige essay hier:

Tracy Metz – Ogen op straat – Essay De Groene Amsterdammer 17 maart 2016

Meer lezen?

  • Klik hier voor meer blogs en columns over ‘Bij Jane in de buurt’