The New Global Economy

Weg van het idealisme, duurzaamheid is iets geworden waar steden goed aan kunnen verdienen, een echte business opportunity. Waar liggen onze kansen? Onze stagiaire Eva Beerling las voor Stadsleven ‘Green business’ het rapport The New Global Economy: Accelerating low-carbon development in the world’s cities. Dit rapport werd in de aanloop naar de klimaattop in Parijs eind vorig jaar uitgebracht door de Global Commission on the Economy and Climate.

Niet alleen meer een kostenpost

Mensen zien groene energie vaak als kostenpost, het rapport ‘The New Global Economy’ komt echter tot een andere conclusie. Het momentum voor een koolstofarme economie groeit, maar er moet nog veel gebeuren. We leven in een stedelijke tijd, in 2030 woont 60% van de wereldbevolking in steden. Op dit moment wordt 85% van het wereldwijde GDP in steden verdiend, in 2030 is dit naar schatting zelfs 87%. De oplossing voor de klimaatcrisis moet dan ook binnen steden gevonden worden.

Het rapport ‘The New Global Economy’ schrijft 10 key recommendations voor de hele wereld. Dat zijn onder meer ervoor zorgen dat nieuwe infrastructuur ‘climate smart’ is, het verhogen van energie-efficiëntie naar wereldwijde beste standaard en minstens 1 triljoen per jaar investeren in schone energie. Internationale partnerschappen kunnen helpen bij het katalyseren van economische groei en een emissiereductie. Oftewel twee vliegen in een klap. Tezamen kunnen de 10 key recommendations zorgen voor een vermindering van de uitstoot met 96% van wat er in 2030 nodig is om onze planeet op het pad te houden van een maximale opwarming van twee graden. Éen van de 10 heeft specifiek betrekking op de stad, namelijk het versnellen van koolstofarme ontwikkelingen in de steden van de wereld. Het rapport Better Growth, Better Climate (Global Commission on the Economy and Climate) liet al eerder zien welke winst er in steden te behalen is:

5921367906_3058f977ca_b

Credits: Ricky Thakrar

“Adopting more compact, connected and efficient forms of urban development would stimulate economic activity, attract investment, improve air quality and public health, enhance safety, help to reduce poverty and avoid the substantial costs associated with sprawl – all while making a significant contribution to global climate change mitigation.”

Het verdichten en het vergroenen van de stad gaan hier hand in hand. Dit is het toonbeeld van een toekomstbestendige duurzame stad!

Om deze mooie toekomstvisie waar te maken, moeten bepaalde barrières worden overwonnen, bijvoorbeeld het gebrek aan partnerschappen en internationale samenwerkingen. Door dit te doorbreken kunnen we veel van elkaar leren en samen hebben we meer capaciteit om acties te ondernemen en te financieren.

Green business is winstgevende business

Wat zijn dan de economische voordelen van het versnellen van koolstofarme ontwikkelingen voor de stad? Het rapport zegt het volgende:

“The economic case for low-carbon urban development is compelling. Even with very conservative assumptions, the current global value of that opportunity could be US$16.6 trillion by 2050. And that value could increase significantly, and the payback periods on the investments could shorten substantially, with effective national and international support and continued leadership by cities.”

Dit klinkt natuurlijk geweldig, maar hoe kan het bedrag zo hoog zijn? Het rapport kijkt hier per niveau naar zowel stedelijk, nationaal als mondiaal.

5462836242_082f8c9e26_b

Credits: Philippe Put

Op nationaal niveau kijkt men naar gebouwen, afval en transport. Door de adviezen op deze drie gebieden op te volgen beslaan de kosten wereldwijd $977 biljoen per jaar tussen 2015-2050, maar de jaarlijkse energie-uitgaven dalen met $1,58 triljoen tegen 2030 en $5,85 triljoen tegen 2050. Dit betekent dat de investeringen zichzelf binnen 16 jaar terugbetalen en er uiteindelijk $16,6 triljoen is bespaard.

Op stedelijk niveau zijn investeringen nog sneller terug te verdienen. Onderzoek naar zes steden die samen in totaal 3,2 biljoen in koolstofarme investeringen hebben gestopt, hebben hun investering zelfs in minder dan 5 jaar terugverdiend. In steden zijn groene maatregelen tegelijk vaak oplossingen voor problemen als verkeerscongestie en wateroverlast.

Als het zo winstgevend is en meerwaarde toont, dan resteert toch eigenlijk alleen nog maar de vraag, wanneer beginnen we?

Meer lezen?

  • Klik hier voor meer blogs en columns over Stadsleven ‘Green Business’