Video Stadsleven mei 2017: Discrimineren met data

Algoritmes worden op steeds grotere schaal ingezet om het gedrag van burgers te definiëren en te voorspellen. Op basis van deze voorspellingen worden vervolgens beslissingen genomen, die verregaande en onomkeerbare invloed hebben. Discrimineren met data lijkt een Orwelliaanse dystopie, maar is meer al werkelijkheid dan je denkt. 

Met als gasten: Martijn de Waal (co-auteur de Platformsamenleving), Dirk Helbing (TU Delft), Sara Green Brodersen (deemly), Tijmen Schep (Medialab SET-UP) en Rutger Rienks (Gemeente Amsterdam).