Benjamin Barber

Auteur van het boek ‘If Mayors Ruled the World’ – over hoe steden een cruciale rol zouden moeten krijgen in nationale politiek