Maarten Hajer

Directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving en auteur van ‘Smart about Cities. Visualing the challenge for 21st century urbanism’ over hoe de stad als uitgangspunt genomen moet worden bij de discussie rondom smart cities.