Saskia Sassen

Saskia Sassen is Robert S. Lynd Professor of Sociology in 2 interviews:

1-Een interview naar aanleiding van haar boek Uitstoting/Expulsions over hoe de invloed van buitenlandse investeerders en het kopen van appartementen door de superrijken de stad de-urbanizes. 

2-Over de invloed van big data en nieuwe technologie op het stedelijk leven