Stadsleven 27 september 2018: God is terug in de stad

De kerken en kloosters lopen leeg, maar God is – op kousevoeten – in de stad teruggekeerd. Niet alleen omdat er nu migranten uit meer dan 180 landen in Nederland wonen, en dan voornamelijk ook in de steden – in de Bijlmer alleen al zijn er meer dan 150 kerken. Maar na de opluchting over het verdwijnen van de verzuiling is er een gevoel van ontheemdheid, een gemis aan iets wat dieper gaat dan markteconomie en welvaartsgroei. Het is mooi om je allerindividueelste ik te kunnen zijn, maar is niet meer dan ‘ik’? Iets collectiefs? En wanneer slaat het groepsgevoel om in het uitsluiten van anderen, met een ander geloof?
Het seculiere leven kan kil en eenzaam aanvoelen, en dus ontstaan er nieuwe vormen van saamhorigheid – en geloof in God, of in Allah, of in ‘iets’. Hoewel nog maar 12 procent van de Nederlanders naar de kerk gaat, worden er tegelijkertijd nieuwe kloosters gesticht.

In Stadsleven op 27 september onderzoeken we de hang naar een nieuwe verbondenheid.

Programma:

 • Yvonne Zonderop, journaliste en auteur van het boek Ongelofelijk: over
  de verrassende comeback van religie
 • John D. Boy, socioloog aan de UvA die digitale manifestaties van geloof
  onderzoekt (spreekt in het Engels)
 • Ibtissam Abaaziz, mede-oprichter van Meld Islamofobie en onderzoeker
  aan de Erasmus van geloofsbeleving van eerste- en tweede-generatie
  migranten
 • Johannes van der Akker, oprichter van het Kleiklooster in de Bijlmer
 • Zoals altijd toont EYE Filmmuseum een fragment uit de onuitputtelijke
  collectie plus toelichting
 • en… muziek! van G-Roots

Koop je kaartje voor Stadsleven 27 september hier.