Kijk hier de live talkshow ‘God is terug in de stad’ terug

De kerken en kloosters lopen leeg, maar God is – op kousevoeten – in de stad teruggekeerd. Niet alleen omdat er nu migranten uit meer dan 180 landen in Nederland wonen, en dan voornamelijk ook in de steden – in de Bijlmer alleen al zijn er meer dan 150 kerken. Maar na de opluchting over het verdwijnen van de verzuiling is er een gevoel van ontheemdheid, een gemis aan iets wat dieper gaat dan markteconomie en welvaartsgroei. Het is mooi om je allerindividueelste ik te kunnen zijn, maar is niet meer dan ‘ik’? Iets collectiefs? En wanneer slaat het groepsgevoel om in het uitsluiten van anderen, met een ander geloof?
Het seculiere leven kan kil en eenzaam aanvoelen, en dus ontstaan er nieuwe vormen van saamhorigheid – en geloof in God, of in Allah, of in ‘iets’. Hoewel nog maar 12 procent van de Nederlanders naar de kerk gaat, worden er tegelijkertijd nieuwe kloosters gesticht.

Tracy Metz sprak met Yvonne Zonderop (journaliste en auteur), John D. Boy (socioloog aan de UvA), Ibtissam Abaaziz (mede-oprichter van Meld Islamofobie en onderzoeker aan de Erasmus), Johannes van der Akker, (oprichter van het Kleiklooster in de Bijlmer) en muziek van G-Rootz.

Kijk hier de talkshow terug: