Schrijf een brief aan je buren

‘Schrijf een brief aan je buren!’ was de oproep van Stadsleven. Hier twee briefschrijvers die langs deze weg hun hart hebben gelucht:

Beste buren,

Het lijkt vreemd dat iemand in een vrijstaande woning toch last heeft van zijn bovenburen. Helaas is die last de afgelopen jaren alleen maar toegenomen. Klagen, commissies, Alderstafel, stikstof, vliegschaamte, klimaatcrisis; niets helpt.

En als het aan u ligt neemt die last alleen maar toe, ondanks alle mooie woorden zoals stillere en schonere vliegtuigen. U snapt toch ook wel dat mij en mijn echte buren proberen zoet te houden met schenkingen uit de stichting Leefomgeving Schiphol, niet voldoende is. Dankzij u zal ik met pijn in het hart afscheid moeten nemen van het fijne dorp De Kwakel………

M vr groet

Roel Meijer

 

Beste Huub,

We wonen nu zo’n 15 jaar naast elkaar en hebben elkaar af en toe geholpen met kleine dingen.

Toen jullie hier kwamen wonen is er geen onderlinge kennismaking geweest, maar wij kenden jouw vrouw dus groeten kon er nog wel van af.  Een uitnodiging om te komen kennismaken is er nooit van gekomen, vreemd want dat is het eerste wat wij doen als we ergens gaan wonen, maar blijkbaar is dat niet usance bij jullie.

Er zijn nooit wrijvingen onderling geweest, tot vorig voorjaar. Totdat jij een pelletkachel liet installeren, een houtgestookt apparaat dat zorgt voor roet, fijnstof en ultrafijnstof. Als de schoorsteen hiervan bovendaks was geinstalleerd, zou er geen probleem zijn. Maar jij verkoos deze schoorsteen door een niet-erkende installateur boven een platdak tegen de erfgrens te laten aanbrengen, waardoor wij in voorjaar, najaar en winter vanwege de overheersende windrichting rook- en geuroverlast hebben.

Wij en onze buren hebben je zelfs aangeboden een financiele bijdrage te leveren om de schoorsteen hoger en bovendaks uit te laten komen.

Niets heeft tot een oplossing geleid.

Je begrijpt dat dit een aantasting van ons leef- en woonmilieu betekent, alleen maar door jouw halsstarrige houding die alleen door financiele motieven wordt gedreven. Jij hebt natuurlijk niet alléén schuld: een domme regering die verkeerde subsidies uitdeelt voor milieubelastende pelletkachels (en dan pas nadenkend) de subsidies weer af te schaft, is natuurlijk de hoofschuldige.

Blijft dat ik jou een behoorlijke aso vind die mijn woonplezier behoorlijk onder druk zet.

Paul Stevens