fbpx

Web Magazine

Naast de talkshow is Stadsleven ook een online blog waarop voorafgaand en na de talkshow een dossier aan blogs, (historische) docu’s, interviews, lezingen en kunstprojecten rondom het onderwerp wordt gepubliceerd.

God is terug in de stad

De kerken en kloosters lopen leeg, maar God is – op kousevoeten – in de stad teruggekeerd. Niet alleen omdat er nu migranten uit meer dan 180 landen in Nederland wonen, en dan voornamelijk ook in de steden – in de Bijlmer alleen al zijn er meer dan 150 kerken. Maar na de opluchting over het verdwijnen van de verzuiling is er een gevoel van ontheemdheid, een gemis aan iets wat dieper gaat dan markteconomie en welvaartsgroei. Het is mooi om je allerindividueelste ik te kunnen zijn, maar is niet meer dan ‘ik’? Iets collectiefs? En wanneer slaat het groepsgevoel om in het uitsluiten van anderen, met een ander geloof?
Lees meer…

Wij willen wonen

Iedereen wil in de stad wonen, maar niemand lijkt het meer te kunnen.  Waar en hoe ga je nieuwe woningen bijbouwen zonder het karakter van de stad te verliezen? Ieder stadsbestuur vindt dat de woningmarkt, zowel koop als huur, voor iedereen toegankelijk moet blijven – maar weet nog niet hoe dat vorm te geven. Onder druk van de crisis zijn er allerlei alternatieve woonexperimenten ontstaan, maar nu moet blijken of die daadwerkelijk een oplossing bieden. Hoe gaat de stad om met deze overdaad aan succes? Lees meer…

Stad in beeld: Summer in the city editie

Stad in beeld toont de stad door ogen van fotografen en kunstenaars. Tijdens de speciale ‘Summer in the city’ editie laten zij ons zien wat zij zien tijdens het vieren van de zomer 2017 in de stad. Lees meer…

De stad nu – trends

Wat speelt er aan de voorlinie in de stad? Elke donderdag vind je in het Stadsleven webmagazine een trend of tip die je in de gaten moet houden. Lees meer…

Discrimineren met data 

Algoritmes worden op steeds grotere schaal ingezet om het gedrag van burgers te definiëren en te voorspellen. Op basis van deze voorspellingen worden vervolgens beslissingen genomen, die verregaande en onomkeerbare invloed hebben. Discrimineren met data lijkt een Orwelliaanse dystopie, maar is al meer werkelijkheid dan je denkt. Lees meer…

Als de olie op is 

Het is duidelijk: we moeten van een stad die draait op fossiele brandstoffen naar een post-fossil city. Maar hoe ziet deze stad eruit? Waaraan moet je denken bij het plannen van een post-fossil city die werkt op alle vlakken? Lees meer…

Trump Town

Donald Trump wordt de nieuwe president van de Verenigde Staten. Zijn aanhangers wonen grotendeels op het platteland. Wat betekent zijn overwinning voor steden – in Amerika én in Nederland? Vergroot zijn beleid de kloof tussen stad en land? En wat betekent dit voor de machtsverhouding tussen de steden en de landelijke overheid? Lees meer…

Vlucht naar voren

Op 4 november kreeg Tracy Metz de Grote Maaskantprijs uitgereikt, een tweejaarlijkse oeuvreprijs voor het stimuleren van het debat over landschap en stedenbouw. Tijdens de uitreiking lanceerde ze het bijzondere project www.tracyinnederland.nl inclusief haar essay ‘Vlucht naar voren’.  Hiervoor werkte ze samen met tekenaar Jan Rothuizen, multimediaproducent Submarine, podcastmakers De Kostgangers en vele meedenkers uit én over de stad. Tracy neemt de kijker mee op reis door Nederland langs de thema’s wonen, water en vrije tijd. Lees meer…

Stad zoekt merk

Bezuinigingen dwingen steden een andere financiële bronnen te zoeken om de kosten van infrastructuur en openbare ruimte te dragen. Bedrijven blijken maar al te graag in dat gat te springen. De commercie als hoeder van onze stedelijke openbare ruimte: zegen of zorg? Lees meer…

De stad en de rest

Er is de stad en er is de rest van het land. Dat toonde de Brexit pijnlijk aan. Het is in Nederland niet anders. Wanneer komt de periferie in opstand? Lees meer…

Aan de horizon: China

China als land waar in een razendsnel tempo steden uit de grond worden gestampt en enorm veel mensen van het platteland naar de stad trekken. Wat doet dit met het leven in de stad, wat voor soort steden worden zo gecreëerd? Welke negatieve gevolgen heeft dit, maar ook: welke kansen brengt dit met zich mee? Lees meer…

Verborgen Stad

Hoe goed denk jij je stad te kennen? Tijdens Stadsleven ‘Verborgen stad’ duiken we dieper dan de alledaagse werkelijkheid van het stadsleven. We tonen de verborgen plekken, onbekende (oorlogs)verhalen en gebruiken we al onze zintuigen om de stad te ontdekken. Kortom: de stad zoals je die nog nooit hebt gezien. Lees meer…

Green Business

Weg van het idealisme, duurzaamheid is iets geworden waar steden goed aan kunnen verdienen, een echte business opportunity. Waar liggen onze kansen? Lees meer…

Bij Jane in de buurt

Als je het hebt over de stad, dan ontkom je niet aan Jane Jacobs. Deze stadsactiviste is dit jaar 100 jaar geleden geboren, maar haar gedachten over de stedelijke publieke ruimte zijn nog springlevend. Hoe maken we tegenwoordig ons buurtgevoel met de middelen van deze tijd? Komt dat in de buurt bij wat Jacobs voor ogen had? Lees meer…

Straat 2.0. ism het Van Abbemuseum

In het Van Abbemuseum in Eindhoven vond er op 25 februari een speciale Stadsleven op locatie plaats in het teken van de expositie ‘Van wie is de straat?’ die op 20 februari opende. In de tentoonstelling Van wie is de straat? staat een aantal actuele vragen centraal: wie gebruikt, misbruikt, controleert en beheert onze publieke ruimte? Wie is eigenlijk de eigenaar en welke verantwoordelijkheden zijn hieraan verbonden? Lees meer…

HEYU! Urbans

Nederland is voorzitter van de EU in de eerste helft van 2016.  Voor de talkshowserie HEYU! van de Openbare Bibliotheek van Amsterdam, nodigt Tracy Metz zes prominente stadsdenkers uit, één per maand, vanuit steden in en rond Europa, voor een gesprekover urgente urban issues in de live talkshow HEYU! Urbans. Lees meer…

Startup City

De stad als het nieuwe Silicon Valley, hét ideale leefmilieu voor startups. En de stad biedt een hartelijk welkom aan deze ondernemers. Maar wat krijgt ze ervoor terug? Lees meer…

Rampspoed

De stad kan af en toe behoorlijk kwetsbaar zijn. Daar word je je pas van bewust als het onheil je uit je dagelijkse gang van zaken rukt. Hoe kan de stad zich weerbaarder maken? En wat zijn de gevaren waartegen we ons moeten beschermen? Lees meer…

Big spenders

Shirley Bassey zong het al: ‘Hey big spender, spend a little time with me?’ De stad wordt steeds interessanter voor buitenlandse investeerders en dat zie je terug in het stadsbeeld: meer pied-a-terres, luxe in het winkelaanbod en meer sociale woningbouw en kantoren in buitenlandse handen. De stad als investeerobject: risico of gewin? Lees meer…

Make no small plans

Waar zijn de grote verhalen, de plannen op stadsniveau en de visionairs gebleven? Met de nadruk op bottom-up en doe-het-zelf in het stadsmaken raken de grote lijnen uit zicht. Hebben we ons geloof in het masterplan definitief verloren? En hoe kunnen big plans en bottom-up elkaar voeden? Lees meer…

De gezonde stad

Gezondheid is niet alleen een particuliere aangelegenheid waar iedereen individueel voor verantwoordelijk is. Kan je dagelijkse leefomgeving je ziek, of juist gezonder, kan maken? En hoe ontwerp je een gezonde stad? Lees meer…

Oud&Nieuw

Historische gebouwen zijn het hart van een oude stad als Amsterdam. Welke rol spelen oude gebouwen in de stad van nu? Hoe geef je ze nieuwe betekenis en energie om te voorkomen dat de binnenstad in een museum verandert? Lees meer…

De oneerlijke stad

Een eerlijke stad waarin iedereen zijn plekje en weg kan vinden, dat is wat iedereen wil. Maar de huidige stad blijkt gebouwd op verschillen. Waar zitten de oneerlijkheden van deze tijd? En hoe kan een meer eerlijke stad gecreëerd worden? Lees meer…

De digitale ander

De stad is van stenen én van pixels. We bewegen ons door de straten op ons scherm, we app’en in plaats van te praten en hebben ‘friends’ die we nog nooit hebben ontmoet. Wat doet het digitale met het leven in de analoge stad? Lees meer…

Show me the money

Hoe steekt ons financiële systeem in elkaar en wat voor financiële positie heeft Amsterdam eigenlijk in de wereld? Lees meer…

After Dark

Een stad leeft niet alleen overdag, maar ook s nachts wordt er hard gewerkt, hard gefeest en hard geconsumeerd in de stad after dark. Lees meer…

StadsTaal

De stad heeft altijd een bijzondere plek gehad in de literatuur. Hoe ziet de stad eruit door de pen van een schrijver? Lees meer…

Opgroeien in de stad

De stad als een fijne plek voor jong én oud.  Steeds meer jonge gezinnen blijven in de stad. Wat trekt ze, wat houdt ze in de stad ondanks de krappe ruimte en de hoge huizenprijzen? En welke invloed heeft het gezinsleven op de inrichting en het gebruik van de stad? Lees meer…

De Stad door Andere Ogen – editie II

Vorige jaar lanceerden we met groot succes een digitale editie van Stadsleven. In ‘De Stad door Andere Ogen’ nodigden we een maand lang allerlei bijzondere kijkers uit om ons een frisse blik op de stad te geven. Omdat we nog lang niet uitgekeken zijn, stond ook dit jaar december in het teken van De Stad door Andere Ogen. Met columns van o.a. Wim Pijbes, Richard van der Laken, Henk Ovink, Jan Rotmans en Marleen Stikker. Lees meer…

Made here

Productie en fabricage zijn lang gescheiden geweest van de stad. Maar er is een terugkeer van makers naar de stad waar te nemen. Ambacht wordt weer zichtbaar én gewaardeerd. In Stadsleven ‘Made here’ onderzochten we waarom het label ‘Made in De Stad’ weer iets is geworden om trots op te zijn. Lees meer…

Leeg is het nieuwe vol:

Leegstand is niet langer meer iets dat alleen problematisch is, maar biedt ook veel nieuwe kansen voor de stad. Lees meer…

Koffie, bier en chocolade:

Eten is niet alleen iets dat een belangrijke rol speelt in het persoonlijk leven van mensen, maar ook in de stad. De nadruk op producten van lokale afkomst waarbij ambacht weer hoog in het vaandel staat, zorgt voor aandacht voor het specifieke karakter van de stad. Tijdelijke horeca kunnen zorgen voor een revitalisering van een buurt. Liefde voor je stad gaat door de maag. Lees meer…

Hello/Goodbye: de auto in de stad:

De auto in z’n huidige vorm is geen lang voortbestaan meer beschoren in de stad. Nieuwe technologie als car-sharing apps en de zelfrijdende auto en minder jonge mensen die een auto bezitten roepen de vraag op: hoe lang rijdt de auto nog in de stad? Lees meer…

Work is where the wifi is

De stad is ons kantoor geworden en wij ‘wifi-hunting urban nomads’. Als koffiebars kantoren worden en kantoren steeds meer op een bar beginnen te lijken,  welke invloed heeft dit op stedelijke planning? Zijn de nieuwe flexwerkplekken die met grote regelmaat uit grond worden gestampt ook van meerwaarde voor de stad? En moet de woningbouw gaan inspringen op de behoefte van mensen om steeds meer vanuit thuis te werken? Lees meer…

Slow City

Een stad wordt altijd geassocieerd met snelheid. Stadsleven toont voorafgaand aan een fijne slome zomer hoe het stedelijk leven ook heerlijk dolce far niente kan zijn. Treuzelen en traagheid als puur stedelijk geluk. Lees meer…

Big data: wat weet de stad van mij?

De stad verzamelt steeds meer data over haar inwoners. Wat weet de stad eigenlijk wel niet van me? Kunnen burgers met de data die door stedelijke overheden worden verzameld hun eigen toepassingen creëren? Is een data stad een slimme stad? En zijn steden eigenlijk wel uitgerust voor de big data revolutie? Lees meer…

Natuur(lijk) de stad

Stadsleven ‘Natuur(lijk) de stad’ onderzoekt of natuur en het stedelijk leven echt twee gescheiden werelden zijn of dat natuur inmiddels een steeds vanzelfsprekender plek heeft ingenomen in de stad. Lees meer…

Afval stinkt niet

Afval stinkt niet meer. Tenminste – in figuurlijke zin dan. Het is een waardevolle bron van producten en diensten geworden waarmee we de stad kunnen voeden. Hoe ziet ons stadsafval van de toekomst uit? Stadsleven ‘Afval stinkt niet’ presenteert een frisse kijk op wat we weggooien- en spoelen. Lees meer…

The Happy City

Het Griekse woord Utopia verwijst tegelijk naar de ideale plek, maar ook naar een plek die onherroepelijk onbereikbaar is. Of ligt ze misschien wel onder handbereik? Welke initiatieven zijn er nu al in Amsterdam aanwezig die ons dichter bij de utopische stad brengen? Lees meer…

De Stad door Andere Ogen

In deze bijzondere online editie is een maand lang elke dag een post geplaatst worden over een kunstproject, een klassieke essay van een denker, of een beeldcolumn van een iemand die ons idee van wat een stad is uitdaagt en opnieuw vormgeeft. Lees meer…

65 Tinten grijs

Het stedelijke leven trekt niet alleen jonge hippe alleenstaanden, ook steeds meer mensen keren terug naar de stad als de kinderen het huis uit gaan. Hoe gastvrij is de stad voor ouderen? Lees meer…

De natte stad

De stad en het water: het is een moeizaam huwelijk. De stad heeft water nodig voor verfraaiing, voor verkoeling, voor plezier, soms voor transport. Maar te veel water is ook niet goed. Hoe zorg je voor een goede balans? Lees meer…

Sex in the city

Ruim de helft van de huishoudens in Amsterdam bestaat uit mensen die alleen wonen. Deze demografie heeft ook effect op de stad zelf: alleenstaanden gaan meer uit en maken meer gebruik van voorzieningen als traiteurs. Hoe scoort Amsterdam op de schaal van Sex and the City? Lees meer…

Toerisme in Amsterdam

De binnenstad bezwijkt onder de druk van de toeristen. Tegelijk heeft een kleine stad als Amsterdam veel inkomsten en zijn hoge voorzieningenniveau aan het toerisme te danken. Lees meer…

De volgende 400 jaar grachtengordel

Dit jaar wordt 400 jaar grachtengordel groots gevierd. De grachten zijn dé icoon van de hoofdstaden het verhaal van de aanleg ervan is al op zichzelf een portret van de hoofdstad. Wat is de grachtengordel over nog eens vier eeuwen? Lees meer…

De interactieve stad

De stad is tegenwoordig niet alleen van stenen, maar ook van bits en pixels. Onze interactie met de stad wordt, net als met elkaar, steeds digitaler. We krijgen informatie langs digitale weg, we navigeren met de iPhone, we komen aan in de kroeg en checken in bij Foursquare zodat onze vrienden ons weten te vinden, we voeren samen met buren of anderen actie– tegen vervuiling, vóor een kinderspeelplaats – dankzij digitale netwerken. Lees meer…

Waar is m’n fiets?

Voor het buitenland is Amsterdam een voorbeeld in ‘urban cycling’, maar Amsterdam zelf kan de populariteit van de fiets met moeite bijbenen. Vooral in de binnenstad neemt het aantal fietsen en fietsritten toe en is het zoeken naar ruimte voor fietspaden en parkeren van fietsen, scooters en bakfietsen. Lees meer…