Vorige edities

Hier vind je een overzicht van alle live talkshows en dossiers uit ons webmagazine. 

Maart 2018: Het werk van morgen

Wie weet hoe zijn baan er over een paar jaar uitziet? Er zijn grote veranderingen op komst. Robots en kunstmatige intelligentie waarmee we ofwel moeten leren samenwerken, ofwel die onze baan overbodig maken. Mensen die niet meer voor een baas van vlees en bloed werken, maar voor een algoritme. Hoe ziet ons werk er in de toekomst uit en hoe kunnen we ons daar het beste op voorbereiden? Kijk hier de video van de live talkshow terug.

Met als gasten: Koert van Mensvoort (oprichter HUBOT/Next Nature), Rina Joosten-Rabou (oprichter Seedlink), Leo van Hee (programmamaker EYE), Rens Lieman (auteur Uber voor alles), Boris Veldhuijzen van Zanten (TQ/The Next Web), Ellen van Loon (OMA) en Lennart Graaff (The Dutch Mountains/BLOC)

Januari 2018: Echte liefde

Stadsleven waagt zich aan de vraag: wat is echte liefde? Wat is echte liefde in tijden van Tinder, VR en robots? Wat is echte liefde in tijden van eindeloos ouderschap? Wat is echte liefde in de tijd van powerkoppels en sologamie? Kijk hier de video van de live talkshow terug. 

Met als gasten: Jan Latten (hoofddemograaf CBS), Rogier Boogaard (senior marketing manager Heijmans), Jeroen van Mastrigt (creatief directeur FreedomLab), Rommy Albers (senior curator EYE), Anneke Groen (auteur ‘Eindeloos ouderschap’), en Tom Loois (ontwerper en curator

Tom Loois – foto: Sanne van der Beek

November 2017: Obsessief gezond

Er is een nieuwe cultus ontstaan: een supergezond lichaam. Vooral hogeropgeleide jonge mensen in de Randstad steken op het obsessieve af heel wat tijd en geld in bootcamps en juicebars. Tegelijkertijd nemen obesitas en druggebruik toe. Wat zegt dat over deze tijd? Is deze drang naar gezondheid ons nieuwe statussymbool geworden, of juist onze nieuwe ziekmaker? Kijk hier de video van de live talkshow terug. 

Met als gasten: Arnoud Verhoeff (hoofd Epidemiologie GGD Amsterdam), Suzan Wopereis (onderzoeker systeembiologie TNO), Ignaas Devisch (medisch filosoof en auteur ‘Ziek van gezondheid’), Leo van Hee (programmeur EYE filmmuseum), Tom Barten (CEO Personal Body Plan en Changing Life), Hanno Pijl (hoogleraar diabetologie en internist), Arne Hendriks (kunstenaar Fatberg)

September 2017: Wij Willen Wonen

Iedereen wil in de stad wonen, maar niemand lijkt het meer te kunnen.  Waar en hoe ga je nieuwe woningen bijbouwen zonder het karakter van de stad te verliezen? Ieder stadsbestuur vindt dat de woningmarkt, zowel koop als huur, voor iedereen toegankelijk moet blijven – maar weet nog niet hoe dat vorm te geven. Onder druk van de crisis zijn er allerlei alternatieve woonexperimenten ontstaan, maar nu moet blijken of die daadwerkelijk een oplossing bieden. Hoe gaat de stad om met deze overdaad aan succes? Kijk hier de video van de live talkshow terug, of lees meer columns en blogs in ons dossier

Met als gasten: Esther Agricola (directeur Ruimte en Duurzaamheid Gemeente Amsterdam), Peter Boelhouwer (hoogleraar Housing Systems TU Delft), Leo van Hee (programmeur EYE filmmuseum), Ronald Huikeshoven (directeur AM project- en gebiedsontwikkelaar), Bas Liesker (eigenaar Heren 5 architecten), Kamiel Klaasse (eigenaar NL architects), Mirjam de Rijk (onderzoeksjournalist). 

Foto: Sanne van der Beek

Mei 2017: Discrimineren met data

Algoritmes worden op steeds grotere schaal ingezet om het gedrag van burgers te definiëren en te voorspellen. Op basis van deze voorspellingen worden vervolgens beslissingen genomen, die verregaande en onomkeerbare invloed hebben. Discrimineren met data lijkt een Orwelliaanse dystopie, maar is meer al werkelijkheid dan je denkt. Kijk hier de video van de live talkshow terug, of lees meer columns en blogs in ons dossier.

Met als gasten: Martijn de Waal (co-auteur de Platformsamenleving), Dirk Helbing (TU Delft), Sara Green Brodersen (deemly), Tijmen Schep (Medialab SET-UP) en Rutger Rienks (Gemeente Amsterdam).

Maart 2017: Als de olie op is…

Onze steden moeten worden verlost van de verslaving aan fossiele brandstoffen. De mogelijkheden daartoe worden steeds groter: het aantal groene initiatieven van zowel particulieren als bedrijven neemt toe. Maar de post-fossil city gaat veel verder. Net zoals de auto het aanblik van de stad in het verleden ingrijpend heeft veranderd, zal het afscheid van olie, gas en kolen weer een nieuwe transformatie teweeg brengen. Hoe ziet de stad eruit als de olie op is? Dat is het onderwerp van de Post-Fossil City ontwerpwedstrijd én van de komende editie van Stadsleven. Kijk hier de video van de live talkshow terug, of lees meer columns en blogs in ons dossier.

Gasten: Peter Pelzer (mede-initiatiefnemer van de Urban Futures Studio), architect Thomas Rau, Jelmer Mommers (correspondent Klimaat en Energie bij De Correspondent), bright new ideas van finalisten van de Post-Fossil City Contest,  Pallas Agterberg (strategisch directeur van netwerkbeheerder Alliander) onze vaste partner EYE.

Foto: Sanne van der Beek

Januari 2017: Trump Town

Donald Trump wordt de nieuwe president van de Verenigde Staten. Zijn aanhangers wonen grotendeels op het platteland. Wat betekent zijn overwinning voor steden – in Amerika én in Nederland? Vergroot zijn beleid de kloof tussen stad en land? En wat betekent dit voor de machtsverhouding tussen de steden en de landelijke overheid? Deze vragen zijn niet alleen voor de VS urgent, maar ook voor Nederland in het licht van de komende verkiezingen. Op 24 januari, 4 dagen na Trumps beëdiging, vraagt Stadsleven wat het betekent om te leven in Trump Town.  Kijk hier de video van de live talkshow terug, of lees meer columns en blogs in ons dossier.

Gasten: Maarten van Rossem (Amerika-deskundige), Arjen van Veelen (journalist NRC en De Correspondent), Jurgen van der Ploeg (FARO architects), Bruce Katz (auteur ‘The Metropolitan Revolution’), James Kennedy (Amerikahistoricus), Rommy Albers (senior curator EYE)

November 2016: Vlucht naar voren

Op 4 november kreeg Tracy Metz de Grote Maaskantprijs uitgereikt, een tweejaarlijkse oeuvreprijs voor het stimuleren van het debat over landschap en stedenbouw. Tijdens de uitreiking lanceerde ze het bijzondere project www.tracyinnederland.nl inclusief haar essay ‘Vlucht naar voren’.  Hiervoor werkte ze samen met tekenaar Jan Rothuizen, multimediaproducent Submarine, podcastmakers De Kostgangers en vele meedenkers uit én over de stad. Stadsleven ‘Vlucht naar voren’ was een eenmalige live versie van www.tracyinnederland.nl met makers en beschouwers. Kijk hier de video van de live talkshow terug, of lees meer columns en blogs in ons dossier.

Gasten: Cees Veerman (oud-minister Landbouw), Florian Boer (De Urbanisten), boer Nol Hooijmayers, Stephen Hodes (LAGroup), Korrie Besems (fotografe), Theo Baart (fotograaf), Pi de Bruijn (architect)

Foto: Stephen Hodes

Foto: Stephen Hodes

Oktober 2016: Stad zoekt merk

Bezuinigingen dwingen steden andere financiële bronnen te zoeken om de kosten van infrastructuur en openbare ruimte te dragen. Bedrijven blijken maar al te graag in dat gat te springen. De commercie als hoeder van onze stedelijke openbare ruimte: zegen of zorg? Kijk hier de video van de live talkshow terug, of lees meer columns en blogs in ons dossier.

Gasten: Joop de Boer (co-founder Pop-Up City), Rinske Brand (oprichter BRAND, the urban agency), Rommy Albers (senior curator EYE), Michiel van Iersel (oprichter Non-Fiction), Aart Oxenaar (directeur Monumenten en Archeologie Gemeente Amsterdam), Albert Seubers (hoofd Global Strategy IT in Cities bij Atos), Guus Sluijter *strategisch adviseur Gemeente Eindhoven en directeur van het Dutch Institute for Technology, Safety and Security), en Joris Duindam (strategic manager JCDecaux) 

September 2016: De stad en de rest

Er is de stad en er is de rest van het land. Dat toonde de Brexit pijnlijk aan. Het is in Nederland niet anders. Wanneer komt de periferie in opstand? Kijk hier de video van de live talkshow terug, of lees meer columns en blogs in ons dossier.

Gasten: Jan Latten, hoofddemograaf CBS, Rommy Albers, senior curator van onze vaste partner EYE, Filmmaker Paul van den Wildenberg, Rijksbouwmeester Floris Alkemade, Hoogleraar Grootstedelijke Vraagstukken, Zef Hemel, Maurice Hermans, auteur van ‘De Antistad. Pionier van kleiner groeien‘, Tony Travers, London School of Economics en hoofd van de London Finance Commision

Foto: Bibi Veth

Foto: Bibi Veth

Juni 2016: Aan de horizon: China

In de laatste Stadsleven voor de zomer reikt onze blik naar verre oorden. China als land waar in een razendsnel tempo steden uit de grond worden gestampt en enorm veel mensen van het platteland naar de stad trekken, al dan niet onder dwang van de overheid. Wat doet dit met het leven in de stad, wat voor soort steden worden zo gecreëerd? Welke negatieve gevolgen heeft dit, maar ook: welke kansen brengt dit met zich mee? Kijk hier de video van de live talkshow terug, of lees meer columns en blogs in ons dossier.

Gasten: Ruben Terlou (fotograaf en documentairemaker ‘Langs de oevers van de Yangtze’), Linda Vlassenrood (International New Town Institute), Marijn Schenk (NEXT architects), Leo van Hee (EYE Filminstituut), Neville Mars (MARS architects). 

Mei 2016: Verborgen Stad

Hoe goed denk jij je stad te kennen? Tijdens Stadsleven ‘Verborgen stad’ duiken we dieper dan de alledaagse werkelijkheid van het stadsleven. We tonen de verborgen plekken, onbekende (oorlogs)verhalen en gebruiken we al onze zintuigen om de stad te ontdekken. Kortom: de stad zoals je die nog nooit hebt gezien. Kijk hier de video van de live talkshow terug, of lees meer columns en blogs in ons dossier.

Gasten: Dagan Cohen (initiatiefnemer Hidden Amsterdam festival), Bianca Stigter (auteur ‘Atlas van de Bezette Stad’), Rommy Albers (EYE), Kees Hin (filmregisseur), Cilia Erens (geluidskunstenaar), Saskia Hoogendoorn (Eau d’Amsterdam), Anaïs Lopez (fotografe) en Jean Poppes.

nosmallplans-sfeer8

Foto: Bibi Veth

April 2016: Green Business

Weg van het idealisme, duurzaamheid is iets geworden waar steden goed aan kunnen verdienen, een echte business opportunity. Waar liggen onze kansen? Kijk hier de video van de live talkshow terug, of lees meer columns en blogs in ons dossier.

Gasten: Maarten Hajer (hoofdcurator van de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam), Harald Swinkels (oprichter Nederlandse Energiemaatschappij), Rutger Schuur (hoofd Real Estate & Public Sector ABN Amro), Bas Rüter (directeur Duurzaamheid, Rabobank), Koert van Mensvoort, oprichter Next Nature, journalist Tijs van den Boomen en Robin Berg (oprichter LomboXnet). 

Maart 2016: Bij Jane in de buurt

Als je het hebt over de stad, dan ontkom je niet aan Jane Jacobs. Deze stadsactiviste is dit jaar 100 jaar geleden geboren, maar haar gedachten over de stedelijke publieke ruimte zijn nog springlevend. Hoe maken we tegenwoordig ons buurtgevoel met de middelen van deze tijd? Komt dat in de buurt bij wat Jacobs voor ogen had? Kijk hier de video van de talkshow terug, of lees meer columns en blogs in ons dossier.

Gasten: Simon Franke (samensteller ‘De Levende Stad’), Joke van der Zwaard (auteur ‘Scènes uit de copycorner), Anke Bel (EYE), Stella van Voorst van Beest (regisseur ‘T wordt toch niks), Tamar van de Paal (Nextdoor), Tim van Belkom (Veilige Buurt), Vasco Lub (onderzoeker ‘De Buurt op wacht’). 

Foto: Bibi Veth

Foto: Bibi Veth

Februari 2016: Startup City

De stad als het nieuwe Silicon Valley, hét ideale leefmilieu voor startups. En de stad biedt een hartelijk welkom aan deze ondernemers. Maar wat krijgt ze ervoor terug? Kijk hier de video van de live talkshow terug, of lees meer columns en blogs in ons dossier.

Gasten: Ger Baron en Minouche Cramer (Startup in Residence), Kim van der Leeuw (Wander), Erwin Kleinjan (Buur), Ruben Lemetre (Citymakers), Ricardo van Loenen (B. Startup School Amsterdam), Oscar Kneppers (Rockstart), Frans Bromet en Edial Dekker (Veelbelovend), Pallas Agterberg (Alliander), Sophie op den Kamp (The Next Web/TQ), Mark Jansen (Google/TQ)

Februari 2016: Straat 2.0. ism het Van Abbemuseum

In het Van Abbemuseum in Eindhoven vond er op 25 februari een speciale Stadsleven op locatie plaats in het teken van de expositie ‘Van wie is de straat?’ die op 20 februari opende. In de tentoonstelling Van wie is de straat? staat een aantal actuele vragen centraal: wie gebruikt, misbruikt, controleert en beheert onze publieke ruimte? Wie is eigenlijk de eigenaar en welke verantwoordelijkheden zijn hieraan verbonden? Kijk hier alle video’s van de sprekers terug, of lees meer columns en blogs in ons dossier.

Gasten: Wouter Vanstiphout (Crimson Architectural Historians), Elma van Boxel (ZUS), Jan Rothuizen, en Jerry van Eyck (!melk)

Januari 2016: Rampspoed

De stad kan af en toe behoorlijk kwetsbaar zijn. Daar word je je pas van bewust als het onheil je uit je dagelijkse gang van zaken rukt. Hoe kan de stad zich weerbaarder maken? En wat zijn de gevaren waartegen we ons moeten beschermen? Kijk hier alle video’s van de sprekers terug, of lees meer columns en blogs in ons dossier.

Gasten: Henk Ovink (speciaal gezant voor Internationale Waterzaken), John Jacobs (Rotterdam Resilient City), Pieter Jannink (MUST Stedebouw), Jaap Evert Abrahamse (architectuurhistoricus), Leo van Hee (EYE), Chris van ’t Hof (auteur ‘Helpende Hackers’), x0Dude (ethisch hacker), Jelle van Buuren (terrorisme expert), Hassan Bahara (journalist Groene Amsterdammer)

Foto: Bibi Veth

Foto: Bibi Veth

November 2015: Big Spenders

Shirley Bassey zong het al: ‘Hey big spender, spend a little time with me?’ De stad wordt steeds interessanter voor buitenlandse investeerders en dat zie je terug in het stadsbeeld: meer pied-a-terres, luxe in het winkelaanbod en meer sociale woningbouw en kantoren in buitenlandse handen. De stad als investeerobject: risico of gewin? Kijk hier alle video’s van de sprekers terug, of lees meer columns en blogs in ons dossier.

Gasten: Thijs Kleinpaste (journalist Groene Amsterdammer), Jeel Heule (makelaar hogere segment), Uri Gilad (architect W Hotel), Frans van der Kraan (CEO Haussmann), Frank Uffen (CEO Student Hotel), Leo van Hee (programmeur EYE), Eric van der Burg (wethouder Ruimtelijke Ordening en Grondzaken, gemeente Amsterdam), Bob van der Zande (woningbouwregisseur Gemeente Amsterdam), Feike Siewertsz van Reesema (Siewerstz Beleggingen), Ron Peperkamp (kunstenaar)

Oktober 2015: Make no small plans

Waar zijn de grote verhalen, de plannen op stadsniveau en de visionairs gebleven? Met de nadruk op bottom-up en doe-het-zelf in het stadsmaken raken de grote lijnen uit zicht. Hebben we ons geloof in het masterplan definitief verloren? En hoe kunnen big plans en bottom-up elkaar voeden? Kijk hier alle video’s van de sprekers terug, of lees meer columns en blogs in ons dossier.

Gasten: Winy Maas (MVRDV Architecten), Michelle Provoost (directeur International New Town Institute), Renny Ramakers (Droog Design/Social Cities), Anke Bel (EYE), Sjors de Vries (Ruimtevolk), Jesse Jorg (We the City), Marja Ruigrok (VVD), Matthijs de Boer (MDBS Stedenbouw).

stadsleven-gezondestad-sfeer11

Foto: Bibi Veth

September 2015: De gezonde stad

Gezondheid is niet alleen een particuliere aangelegenheid waar iedereen individueel voor verantwoordelijk is. Kan je dagelijkse leefomgeving je ziek, of juist gezonder, kan maken? En hoe ontwerp je een gezonde stad? Kijk hier alle video’s van de sprekers terug, of lees meer columns en blogs in ons dossier. Gasten: Jan Latten (hoofddemograaf CBS), David van der Leer (Van Alen Institute), EYE, Jaap Seidell (hoogleraar obesitas VU en oprichter Sarphati-instituut), Cor Wagenaar (bijzonder hoogleraar Ruimte en Gezondheid RUG), Sander Burger (regisseur ‘Ik ben Alice’) en Johan Hoorn (onderzoeker caredroids VU)

Augustus 2015: Oud en Nieuw

In samenwerking met Non-Fiction en de Oude Kerk organiseerden we een speciale openlucht editie middenin het bijzondere kunstwerk van de Japanse kunstenaar Taturo Atzu, The Garden Which is the Nearest to God, op het dak van de Oude Kerk. Historische gebouwen zijn het hart van een oude stad als Amsterdam. Welke rol spelen oude gebouwen in de stad van nu? Hoe geef je ze nieuwe betekenis en energie om te voorkomen dat de binnenstad in een museum verandert? Kijk hier alle video’s van de sprekers terug, of lees meer columns en blogs in ons dossier. Gasten: architect Sjoerd Soeters, Jacqueline Grandjean (directeur Oude Kerk) , Jarrik Ouburg (hoofd Academie van Bouwkunst), Marinke Steenhuis  (adviesbureau Steenhuis-Meurs voor cultuurhistorisch onderzoek) en Chris van Duijn (OMA/AMO)

stadsleven-oneerlijkestad1

Foto: Bibi Veth

 

Juni 2015: De oneerlijke stad

Een eerlijke stad waarin iedereen zijn plekje en weg kan vinden, dat is wat iedereen wil. Maar de huidige stad blijkt gebouwd op verschillen. Waar zitten de oneerlijkheden van deze tijd? En hoe kan een meer eerlijke stad gecreëerd worden? Kijk hier ons fotoverslag en alle video’s van de sprekers terug, of lees meer columns en blogs in ons dossier. Gasten: burgemeester Eberhard van der Laan, financieel geograaf Ewald Engelen, regisseur Sam de Jong, EYE, theatermaakster Adelheid Roosen en Kim Putters, directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau

Mei 2015: De digitale ander

Dinsdag 26 mei organiseerden we in samenwerking met het Holland Festival een speciale editie over de digitale stad. De stad is van stenen én van pixels. We bewegen ons door de straten op ons scherm, we app’en in plaats van te praten en hebben ‘friends’ die we nog nooit hebben ontmoet. Wat doet het digitale met het leven in de analoge stad? Kijk hier ons fotoverslag en alle video’s van de sprekers terug, of lees meer columns en blogs in ons dossier. Gasten: Martijn de Waal (auteur ‘De stad als interface’), mediakunstenaars Esther Polak & Ivar van Bekkum, Jürgen Müller (artistiek leider La Fura dels Baus die een smart phone voorstelling maakten voor het Holland Festival), EYE, mediakunstenaars Hermen Maat & Karen Lancel, Reinier de Graaf (OMA architecten) en mediakunstenaar Sander Veenhof. 

Foto: Bibi Veth

Foto: Bibi Veth

April 2015: Show me the money

Op dinsdag 28 april was het thema ‘Show me the money’, over de geldstromen in de stad. Hoe steekt ons financiële systeem in elkaar en wat voor financiële positie heeft Amsterdam eigenlijk in de wereld? Kijk hier ons fotoverslag en alle video’s van de sprekers terug, of lees meer columns en blogs in ons dossier. Gasten: Filosoof Bas Haring,  wethouder van Financiën Udo Kock (gemeente Amsterdam),  econoom Mathijs Bouman (De Wereld Draait Door en columnist van het Financiële Dagblad), EYE, onderzoeker complementaire geldsystemen Lotte Boonstra en Feye van Olden (de Makkie), Elma van Boxel (ZUS Architecten)

Maart 2015: After Dark

Een stad leeft niet alleen overdag, maar ook s nachts wordt er hard gewerkt, hard gefeest en hard geconsumeerd in de stad after dark. Kijk hier ons fotoverslag en alle video’s van de sprekers terug, of lees meer columns en blogs in ons dossier. Gasten: misdaadjournalist Paul Vugts (Parool, auteur van ‘Doorgeschoten‘), fotograaf Merijn Koelink, Rommy Albers van EYE en regisseur Frans Weisz over De Inbreker (1972), Lyle Muns (woordvoerder van PROUD), Haig Balian, directeur van Artis, Wim Schmidt (voorzitter Platform Lichthinder), Joop de Boer (Pop-Up City) 

Foto: Bibi Veth

Foto: Bibi Veth

Februari 2015: StadsTaal

De stad heeft altijd een bijzondere plek gehad in de literatuur. Hoe ziet de stad eruit door de pen van een schrijver? Kijk hier ons fotoverslag en alle video’s van de sprekers terug, of lees meer columns en blogs in ons dossier. Gasten: Remco Campert en Jeroen Henneman (auteurs ‘De Stad’), Sjoerd ter Borg, Niña Weijers en Carolina Trujillo (auteurs ‘Land binnen de Muren’), Rommy Albers (EYE), Willem Bongers-Dek en Gustaaf Peek (citybooks van Vlaams-Nederlands Cultuurhuis deBuren), Margreet Dorleijn (taalonderzoeker UvA), Laser 3.14 (urban poët), Kiddo Cee (rapper)

Januari 2015: Opgroeien in de stad

De stad als een fijne plek voor jong én oud.  Steeds meer jonge gezinnen blijven in de stad. Wat trekt ze, wat houdt ze in de stad ondanks de krappe ruimte en de hoge huizenprijzen? En welke invloed heeft het gezinsleven op de inrichting en het gebruik van de stad? Kijk hier ons fotoverslag en alle video’s van de sprekers terug, of lees meer columns en blogs in ons dossier. Gasten: Lia Karsten (prof. Stadsgeografie UvA), Jeroen Slot, hoofd Onderzoek & Statistiek van Amsterdam, planologe Lia de Lange (Stadsdeel Amsterdam ZuidOost), architect Bas Liesker (auteur van het boek Nestelen in de Stad), Leo van Hee (EYE), Rijdende Rechter mr Frank Visser, Heleen Terwijn (IMC Weekendschool), Lenny van Klink (Rebel Junior Academy), en Anna van Lingen en Denisa Kollarová (17 Playgrounds)

stadstaal-sfeer2

Foto: Bibi Veth

 

 

December 2014: De Stad door Andere Ogen

Vorige jaar lanceerden we met groot succes een digitale editie van Stadsleven. In ‘De Stad door Andere Ogen’ nodigden we een maand lang allerlei bijzondere kijkers uit om ons een frisse blik op de stad te geven. Omdat we nog lang niet uitgekeken zijn, stond ook dit jaar december in het teken van De Stad door Andere Ogen. Met columns van o.a. Wim Pijbes, Richard van der Laken, Henk Ovink, Jan Rotmans en Marleen Stikker. Lees hier alle columns terug in ons dossier.

1 december 2014: Made here

Productie en fabricage zijn lang gescheiden geweest van de stad. Maar er is een terugkeer van makers naar de stad waar te nemen. Ambacht wordt weer zichtbaar én gewaardeerd. In Stadsleven ‘Made here’ onderzochten we waarom het label ‘Made in De Stad’ weer iets is geworden om trots op te zijn. Kijk hier ons fotoverslag of lees meer columns en blogs in ons dossier. Gasten: DUS architects (3D printed canal house), Crisow von Schultz (Stadshout), Frank Hilbrands (De Viltmannen), Judith Lekkerkerker (Ruimtevolk), Marjolijn Boterenbrood (World Wide Nieuw West), Sebastiaan Capel (Voorzitter bestuurscommissie Amsterdam-Zuid, D66) en Nicole van Dijk (Museum Rotterdam).

Foto: Bibi Veth

Foto: Bibi Veth

15 november 2014: Leeg is het nieuwe vol

Stadsleven bewees tijdens een speciale editie op het culturele festival Kantor dat Leeg het nieuwe vol is. Leegstand biedt kansen aan de stad, in plaats van dat het alleen problemen oplevert. Lees hier alle columns en blogs in ons dossier. Gasten: Frits van Dongen (Rijksbouwmeester en projectleider rijksteam Herbestemming), Maarten van Tuijl (auteur De Flexibele Stad), Tjeerd Hacc0u van Crowdbuilding. Ook presenteren afgestudeerden van de Master Vacant NL hun bijzondere projecten: Henriette Waal (Leegstandsafari), Sjoerd ter Borg (Uitgeverij van de Leegstand) en Christiaan Bakker (Blikopeners en Uitsluiters).

27 oktober 2014: Koffie, bier en chocolade:

Eten is niet alleen iets dat een belangrijke rol speelt in het persoonlijk leven van mensen, maar ook in de stad. De nadruk op producten van lokale afkomst waarbij ambacht weer hoog in het vaandel staat, zorgt voor aandacht voor het specifieke karakter van de stad. Tijdelijke horeca kunnen zorgen voor een revitalisering van een buurt. Liefde voor je stad gaat door de maag. Kijk hier ons fotoverslag of lees meer columns en blogs in ons dossier. Gasten: Maureen de Jong (Javatas & Amsterdambox), Maarten Hoekstra (Mister Kitchen & Rollende Keukens), Jan Rath (stadssocioloog), Erik de Kock (Quartier Putain), Jeroen Keizer (Coffee Bru), Kai van Hasselt (Shinsekai Analysis), Rick Nelson (Oedipus Brewing), Mirte Engelhard (Brandt en Levie), Rob Hagenouw (Keuken van het Ongewenste Dier) en Kees Raat (Metropolitan) 

Foto: Bibi Veth

Foto: Bibi Veth

 

 

 

 

29 september 2014: Hello/Goodbye – de auto in de stad

De auto in z’n huidige vorm is geen lang voortbestaan meer beschoren in de stad. Nieuwe technologie als car-sharing apps en de zelfrijdende auto en minder jonge mensen die een auto bezitten roepen de vraag op: hoe lang rijdt de auto nog in de stad? Kijk hier ons fotoverslag of lees meer columns en blogs in ons dossier. Gasten:  Niek van Leeuwen (Uber), Lucas Verweij (designcriticus), Tijs van den Boomen (journalist public space),  Prof. Henk Nijmeijer (Dynamics& Control, TUe), Mascha Onderwater (B+B Stedebouw en Landschapsarchitectuur) en EYE

25 augustus 2014: Work is where the wifi is

De stad is ons kantoor geworden en wij ‘wifi-hunting urban nomads’, zoals Pop-Up City treffend schetst. Als koffiebars kantoren worden en kantoren steeds meer op een bar beginnen te lijken,  welke invloed heeft dit op stedelijke planning? Kijk hier ons fotoverslag of lees meer columns en blogs in ons dossier. Gasten: Pieter van der Heijde (Bureau Stedelijke Planning), Wouter Valkenier (De Ceuvel), José Dol (Volkshotel), Martine de Jong (Plug de Dag) Ronald van den Hoff (Seats2Meet), Misha Velthuis (Huiskamerkantoor), Rommy Albers (EYE),  Jorien Kemerink, Celine de Waal Malefijt, Anna Dekker en Christiaan Bakker (Knol Ontwerp/Out of Office) en columnist Vincent Kompier. 

stadsleven-wifi-sfeer1

Foto: Bibi Veth

26 mei 2014: Slow City

Een stad wordt altijd geassocieerd met snelheid. Stadsleven toont voorafgaand aan een fijne slome zomer hoe het stedelijk leven ook heerlijk dolce far niente kan zijn. Treuzelen en traagheid als puur stedelijk geluk. Kijk hier ons fotoverslag of lees meer columns en blogs in ons dossier. Gasten: Wouter Veldhuis (MUST stedebouw, Langzame Stad),  Errik Buursink (Dienst Ruimtelijke Ordening), projectontwikkelaar Edwin Oostmeijer, Doeke van Wieren (TWA Architecten, Slow Architecture),  internetcriticus Evgeny Morozov, Hajo de Boer (de reisgids ‘Where Would John Go? The ultimate guide to doing nothing in Amsterdam) en filmmaker Peter Delpeut 

28 april 2014: Big data, wat weet de stad van mij?

De stad verzamelt steeds meer data over haar inwoners. Wat weet de stad eigenlijk wel niet van me? Kunnen burgers met de data die door stedelijke overheden worden verzameld hun eigen toepassingen creëren? Is een data stad een slimme stad? En zijn steden eigenlijk wel uitgerust voor de big data revolutie? Kijk hier ons fotoverslag of lees meer columns en blogs in ons dossier. Gasten: Saskia Sassen en Richard Sennett, Frank Kresin en Joey de Jong (Waag Society), Maurits Martijn (De Correspondent), Marleen Stikker (Waag Society), Rejo Zenger  (Bits of Freedom), Mark van der Net (OSCity) en Ger Baron (Chief Technology Officer, gemeente Amsterdam)

Vorige edities6

Foto: Bibi Veth

31 maart 2014: Natuur(lijk) de stad

Een stad lijkt in eerste instantie vooral uit gebouwen, wegen en mensen te bestaan. En als er natuur is, is deze netjes omheind en gecultiveerd, precies in de vorm en op de plekken waar we het willen hebben. Maar  moet er een strakke scheiding zijn tussen natuur en cultuur in de stad? En bestaat deze überhaupt of is dit een illusie? Kijk hier ons fotoverslag of lees meer columns en blogs in ons dossier. Gasten: Stadsecoloog Remco Daalder, Dirk Sijmons (H+N+S landschapsarchitecten, hoofdcurator IABR), Marc van Fucht (regisseur Schoffies), Friso Klapwijk (Dakdokters), René Genet (Amsterdamse Honing), Lynn Shore (River of Herbs), Hendrik-Jan Grievink (Next Nature)

24 februari 2014: Afval stinkt niet

Afval stinkt niet meer. Tenminste – in figuurlijke zin dan. Het is een waardevolle bron van producten en diensten geworden waarmee we de stad kunnen voeden. Hoe ziet ons stadsafval van de toekomst uit? Kijk hier ons fotoverslag of lees meer columns en blogs in ons dossier. Gasten: Midas Dekkers over zijn nieuwe boek ‘De kleine verlossing; of de lust van het ontlasten’,  Jeroen de Swart (directeur Afval Energie Bedrijf), stadsarcheoloog Jerzy Gawronski,  Jos de Krieger (Superuse), Elmo Vermijs (Elmo Vermijs Studios), Waarmakers (De Goedzak),  Arne Hendriks (Pigeon Fertilizing Tower ) en Peter Smith (Klean).

Vorige edities5

Foto: Bibi Veth

27 januari 2014: Happy City

Maakt het leven in de stad mensen eigenlijk wel gelukkig? En zo ja: is dat geluk te creëren door stadsplanning en beleid? Kijk hier ons fotoverslag of lees meer columns en blogs in ons dossier. Gasten: Paul Schnabel (oud-directeur Sociaal Cultureel Planbureau), Charles Montgomery (auteur ‘The Happy City’), Pieter Hilhorst (Wethouder Amsterdam Jeugd, Sociale Zaken en Financiën), Jord den Hollander (Directeur Architectuur Film Festival Rotterdam) en Pieter Desmet (Delft Institute of Positive Design)

December: De Stad door Andere Ogen

In deze bijzondere online editie is een maand lang elke dag een post geplaatst worden over een kunstproject, een klassieke essay van een denker, of een beeldcolumn van een iemand die ons idee van wat een stad is uitdaagt en opnieuw vormgeeft. Lees hier alle columns in ons dossier. Columnisten o.a.: Hans Aarsman, Erik Kessels, Mieke Gerritzen, Dagan Cohen, Anaïs Lopez, Martin Roemers, Harald van der Vlugt

Vorige edities8

Foto: Bibi Veth

25 november 2013: 65 Tinten grijs

Het stedelijke leven trekt niet alleen jonge hippe alleenstaanden, ook steeds meer mensen keren terug naar de stad als de kinderen het huis uit gaan. Hoe gastvrij is de stad voor ouderen? Lees hier alle columns en blogs in ons dossier. Gasten: Jeroen Slot (hoofd Bureau Statistiek en Onderzoek), Sabine Wildevuur (hoofd Creative Care Lab, Waag Society),Leon Deben (Stadsdorp Centrum Oost), Roeland Rengelink (Taskforce Ouderen), Pieter Fleury (regisseur ‘Ramses’), Gerard Marlet (auteur Atlas voor Gemeentes)

31 oktober 2013: De natte stad

De stad en het water: het is een moeizaam huwelijk. De stad heeft water nodig voor verfraaiing, voor verkoeling, voor plezier, soms voor transport. Maar te veel water is ook niet goed. Hoe zorg je voor een goede balans? Kijk hier ons fotoverslag of lees meer columns en blogs in ons dossier. Gasten: Pieter Jannink (MUST Stedebouw), Dirk van Peijpe (De Urbanisten), Koen Olthuis (Waterstudio.NL), Rommy Albers (senior conservator van EYE), Maarten Ouboter (Waternet)

Foto: Bibi Veth

Foto: Bibi Veth

30 september 2013: Sex in the city

Ruim de helft van de huishoudens in Amsterdam bestaat uit mensen die alleen wonen. Deze demografie heeft ook effect op de stad zelf: alleenstaanden gaan meer uit en maken meer gebruik van voorzieningen als traiteurs. Hoe scoort Amsterdam op de schaal van Sex and the City? Kijk hier ons fotoverslag of lees meer columns en blogs in ons dossier. Gasten: Han Michel (voormalig directeur van De Key en eigenaar van een adviespraktijk op het gebied van woningbouw, stedenbouw en projectontwikkeling), Sander ter Beek (projectontwikkelaar AM), Marina van Goor (pop up restaurant Eenmaal), Jeldou Kwikkel (Liefde in de Stad, Paradiso), Rommy Alberts (EYE), Jeroen Slot (hoofd Bureau Statistiek en Onderzoek)

27 mei 2013: Toerisme in Amsterdam

De binnenstad bezwijkt onder de druk van de toeristen. Tegelijk heeft een kleine stad als Amsterdam veel inkomsten en zijn hoge voorzieningenniveau aan het toerisme te danken. Lees hier alle columns en blogs in ons dossier. Gasten: Hans Mommaas (hoogleraar Vrijetijdsstudies Univ. Tilburg), Frans van der Avert (directeur Amsterdam Marketing), Robin Cox (oprichter Citinerary)

Foto: Bibi Veth

Foto: Bibi Veth

25 maart 2013: De volgende 400 jaar grachtengordel

Dit jaar wordt 400 jaar grachtengordel groots gevierd. De grachten zijn dé icoon van de hoofdstaden het verhaal van de aanleg ervan is al op zichzelf een portret van de hoofdstad. Wat is de grachtengordel over nog eens vier eeuwen?Lees hier alle columns en blogs in ons dossier.   Gasten: Jaap Evert Abrahamse (senior onderzoeker Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed), Michiel van Iersel (Non-fiction), Jarrik Ouburg (architect)

25 februari 2013: De interactieve stad

De stad is tegenwoordig niet alleen van stenen, maar ook van bits en pixels. Onze interactie met de stad wordt, net als met elkaar, steeds digitaler. We krijgen informatie langs digitale weg, we navigeren met de iPhone, we komen aan in de kroeg en checken in bij Foursquare zodat onze vrienden ons weten te vinden, we voeren samen met buren of anderen actie– tegen vervuiling, vóor een kinderspeelplaats – dankzij digitale netwerken. Lees hier alle columns en blogs in ons dossier.   Gasten: Martijn de Waal (The Public Matters en auteur van ‘De Stad als Interface’), Luc Harings (buurtblog I Love Noord), Pascal Ontijd (Snappcar), Ohyoon Kwon en Jonas Piet, (Homeless SMS Daklozen Londen), Jurgen Hoogendoorn (OGA van gemeente Amsterdam over interactieve leegstandskaart)

28 januari 2013: Waar is m’n fiets?

Voor het buitenland is Amsterdam een voorbeeld in ‘urban cycling’, maar Amsterdam zelf kan de populariteit van de fiets met moeite bijbenen. Vooral in de binnenstad neemt het aantal fietsen en fietsritten toe en is het zoeken naar ruimte voor fietspaden en parkeren van fietsen, scooters en bakfietsen. Lees hier alle columns en blogs in ons dossier.   GastenTaco Carlier (Vanmoof Bikes),  Pascal van den Noort (Vélo Mondial), Stefan Bendix (Artgineering en auteur van ‘Fietsinfrastructuur’), Thomas Koorn (Dienst Verkeer en Vervoer, gemeente Amsterdam)